2007-09-26 11:51:21

Протест на Архиепископът на Мадрид относно учебно-възпитателната система в Испания


(26.09.2007) Във връзка откриването на учебната година в Испания, архиепископът на Мадрид – кард. Антонио Руоко Варела изтъква в официално комюнике, загрижеността на местната църковна общност за удобрената от държавните власти възпитателно-образователна програма, според която не се гарантира на родителите свободен избор за моралното и религиозно формиране на децата. “Става дума за един сериозен социален проблем – определя кард. Руоко Варела – пред който Църквата не може да остане безразлична, тъй като се касае за човешкото възпитание и в този случай за цяло поколение млади, в чиито ръце е бъдещето на Испания”. Според църковният йерарх, изготвената и удобрено-възпитателна програма засяга едно от основните човешки права, а именно провото на родителите свободно да преценяват всички морални и религиозни аспекти, които са градивна и важна част във възпитанието на индивида и неговото формиране. “Ако се потъпква това право – заключва кард. Руоко Варела – се поставя под въпрос бъдещия мир, солидарността и свободата в живота на днешните млади и цялото национално общество, и се накърнява конституционно признатата религиозна свобода”.
All the contents on this site are copyrighted ©.