2007-09-25 15:44:04

Бенедикт XVI за логиката на печалбата и на солидарността. Интервю с о. Джанкарло Гола от Обществото на Исус и проф. Леонардо Бекети


(25.09.2007) Миналата неделя Светият Отец бе на апостолическа визита във Велетри, в чиято Катедрала отслужи Литургия. Оказва се, че изнесената от него проповед, чиято тема е силна и актуална дава своя отзвук в мирските среди и привлича за размисъл. Но да чуем отново думите на Папата в този пасаж, за който говори о. Гола – доцент по библейските науки от Висшия духовен Институт в Торино:

**********
 Ако надделява логиката на печалбата се увеличава неравновесието между бедни и богати. Когато обаче надделява логиката на споделянето и на солидарността се постига равномерно развитие, което е от полза за общото човешко благо. Фактически в това именно се състои личния избор между егоизма и братската обич, между справедливостта и безчестието, между Бога и Сатана”.
 “От особено значение е – определя о. Гола – да интерпретираме казаното от Светия Отец не в обикновения количествен смисъл. Това означава, че ако говориме за логиката на печалбата бихме могли да я приемаме в количествени размери, ако тя е от полза за развитие и нарастване на икономиката. Богатството – уточнява той – има положително значение само ако то се превръща в средство за осъществяване на човешката солидарност, за прилагане на споделянето на материалните блага. В противен случай, логиката на печалбата се превръща в път на смъртта, т.е. отдалечава човека от солидарната любов”. “Аз лично вярвам – допълва отецът от Обществото на Исус – че в действителността на католическия свят и по-точно в средата на християнските църковни общности, това равновесие между логиката на печалбата и логиката на споделянето е силно присъстващо”.

Доцент Гола прави една интересна съпоставка между концепцията за богатството, изложена в Новия завет и казаното в неделя от Бенедикт XVI и обобщава:
 “Материалните благата, богатството в този свят са само средство, за да достигнеме до истинския придобив, до доброто, или да се добереме до истинското богатство, да сме синове и дъщери, братя и сестри, градители на Божието Царство, а това се осъществява само посредством споделянето и солидарността”. От голямо значение е да бъде тази тема добре разбрана определя проф. Леонардо Бекети доцент по икономически науки в един от римските университети. В днешната епоха подчертава той често се стига до приемане на печалбата, като първостепенна и върховна цел. Негово Светейшество има право, когато говори за едно равновесие или за онази печалба, която се разтила в измеренията на нормалното необходимо за икономическото развитие на една или друга страна. Важното е да се познава този справедлив критерий обобщава в края проф. Бекети. Нужно е подчертава той да има взаимно допълване между икономика и социалните елементи. Нужно е също, в настоящата епоха, икономическите цели да не вредят на околната среда, а това често се случва. Ето защо, самите ние гражданите сме тези, които трябва да се размислим и да поемем инициативи, които да са от полза за общото човешко благо, а не в негова вреда – приключи проф. Бекети.All the contents on this site are copyrighted ©.