2007-09-23 14:03:33

Конференция за климата в Монреал: "историческо" споразумение


(23.09.07) В Монреал, Канада, бе постигнато “историческо” споразумение за ускоряване премахване на съставките вредни за озона и за климата. Споразумението бе достигнато от делегатите на повече от 200 държави, взели участие във важната Конференция за климата, организирана по повод 20-годишнината от Протокола от Монреал, за защита на озоновия слой, който защитава земята от ултравиолетовите лъчи. “Достигнахме едно историческо споразумение – заяви Ник Нутал, говорител на Програмата на Обединените нации за околната среда – елементите на това споразумение трябва да бъдат доразгледани, но развитите и развиващите се страни постигнаха съгласие за ускоряване на ограничението на хидрохлофлуоровъглехидрати в полза на озоновия слой и на борбата против климатичните промени”. Отстраняването на тези съставки, използвани в охладителните и климатичните инсталации, ще допринесе до успех в борбата против презатоплянето на земята.All the contents on this site are copyrighted ©.