2007-09-21 18:13:13

Benediktas XVI susitiko su krikščionių demokratų internacionalo atstovais


Penktadienio rytą popiežius Benediktas XVI audiencijoje Castelgandolfe priėmė du šimtus Europos ir Lotynų Amerikos politikų, priklausančių Centro demokratų ir krikščionių demokratų internacionalui.

Jei politiką suprantame kaip įsipareigojimą siekti individo ir visuomenės gerovės, tai privalome ryžtingai kovoti su šiandien dažnais jos iškraipymais, kurie gėrį supranta kaip naudą, o tikėjimą paverčia susipriešinimo priežastimi ir kovos įrankiu,- sakė Popiežius ir pažymėjo, kad autentiškos politikos gynėjai visų pirma privalo būti tie, kas tiki iš Evangelijos paveldėtomis socialinėmis vertybėmis. Negalima taip pat sutikti su nuomone, jog žmogaus protas nepajėgus pasiekti tiesos, nes tai reikštų, jog ir žmogaus orumas neturi tvirto pagrindo. Būtent tokio mastymo rezultatas yra šiandien vis dažnesnis žmogaus gyvybės negerbimas pradinėje ir paskutinėje stadijose. Politikams krikščionims demokratams Popiežius taip pat kalbėjo apie šeimos krizę. Iš patirties žinome, jog ten, kur šeimos institucija netvirta, kur griaunami šeimos pamatai, ten sunku garantuoti ir socialinę ramybę, didėja neteisingumo ir smurto rizika. Galiausiai Popiežius paminėjo ir šiandien labai aktualų terorizmo pavojų, kuris dažnai piktnaudžiauja žmonių religingumu, nors iš tiesų jis Dievo negerbia ir niekina Dievo sukurto žmogaus gyvybę. Su terorizmu privaloma ryžtingai kovoti, tačiau kovos būdai turi būti gerai parenkami, prisimenant, jog žmonių solidarumas yra pajėgiausia priemonė šiam blogiui įveikti. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.