2007-09-21 15:33:46

Папата на политиците с християнско вдъхновение: защитавайте правото на живот и свободата на култа, закриляйте обществото от тероризма, който използва Бог за политически цели


(21.09.07) Християните са “солта” за политическата дейност в целия свят, с техните ценности и идеали насърчавани в защита на живота и на семейството, а в по-широк смисъл на фундаменталните права на всяка личност. Тази е “повелята”, която Бенедикт ХVІ остави на членовете на Президентството на Християн-демократическия международен център, приети днес на аудиенция в Кастел Гандолфо. Папата насърчи за смела борба против тероризма подхранван от религиозния фундаментализъм, която – каза – трябва да се води с отварянето към солидарността и свободата на култа.

Ако политиката, в нейния най-висш смисъл е ангажиментът да се търси доброто както на отделната личност, така и на обществеността, тогава срещу актуалните отклонения, които заменят доброто с “изгодата” или вярата в Бог със средство за война, трябва да се води “решителна и ефикасна” борба от тези, които вярват в социалните идеали заимствани от Евангелието. Това се отнася както за Европа, така и за Латинска Америка, континенти в които християнската традиция е древна колкото историята на техните народи. Насърчението на Папа Бенедикт ХVІ бе към тези, които полагат своята политическа дейност върху ценностите на “централното място на личността” и на “респекта към човешките права”:
 
“Когато човешките права са нарушени, нарушено е самото достойнство на човешката личност; ако справедливостта се колебае, мирът е в опасност. От друга страна, справедливостта, от своя страна, може да се нарече наистина човешка, само когато етическата и морална визия върху която се основава е насочена към личността и към нейното ненакърнимо достойнство”.
 
Политическата организация, на която Папата повери своята мисъл, брои около стотина членове, представени под други сигли както в Европейския парламент, така и в Християн-демократическата организация в Америка – и има като цел насърчаването на християн-демократическата мисъл и центристките политики. В поздравителното обръщение към Папата, настоящият председател на Християн-демократическия международен център, италианецът Пиер Фердинандо Казини подчерта ангажимента на организма “да контрастира политики, които застрашават човека”. А Светият Отец посочи сферите, в които този ангажимент трябва да се изявява, за да спре засилването на “идеологии, които могат да помрачат или да объркат съвестите и да подкрепят една илюзорна визия за истината и за доброто”.

Негово Светейшество посочи като тревожна тенденцията, която идентифицира доброто с печалбата, стигайки до заплахата на самата печалба. “Тревожна е, продължи, и кризата в семейството, фундаменталната клетка на обществото, основано върху неразтрогваемия брак между един мъж и една жена. Опитът, отбеляза, показва, че когато истината за човека е помрачена, когато семейството е застрашено в неговата основа, тогава самият мир е застрашен, правото рискува да бъде компрометирано и като логично последствие, се върви към несправедливости и насилия”.

Но мирът е застрашен и от липсата на религиозна свобода. Това право, което Бенедикт ХVІ определи като “неотменимо и ненакърнимо, вкоренено в достойнството на всяко човешко същество и признато от различни международни документи, включва “и правото да се променя религията”.

Зачитането на религията, каза още Папата, “допринася да бъде опроверган повтарящият се упрек, че Бог е забравен, с който някои терористични организация се опитват да оправдаят своите заплахи за сигурността на западните общества”.

“Тероризмът представлява един сериозен феномен, който често пъти стига до използването на Бог и незачитането по неоправдан начин на човешкия живот. Обществото има правото да се защитава, но това право както всяко друго, трябва да бъде упражнявано в пълен респект с моралните и юридически норми, що се отнася до избора на целите и на средствата... Борбата срещу тероризма трябва да се води решително и ефикасно, със съзнанието, че солидарността между хората в доброто е една тайна много по-разпространена от тази на злото”.
 
Накрая Бенедикт ХVІ повтори едно свое твърдо убеждение: че “последователността на християните трябва да бъде неотменима и в политическия живот, за да не губи своя вкус “солта” на апостолския ангажимент, а “светлината” на евангелските идеали да не бъде помрачавана в тяхната всекидневна дейност”.All the contents on this site are copyrighted ©.