2007-09-20 15:16:26

Монс.Томази: утвърждаване на религиозната свобода пред засилващата се религиозна нетърпимост в света


(20.09.07) Засилва се религиозната нетърпимост в света: Тази тревога е изразена от архиепископ Силвано Мариа Томази, постоянен наблюдател на Светия Престол при Бюрото на ООН в Женева на VІ-та Сесия на Съвета за човешките права, в ход в Швейцария. По този въпрос монс.Томази заяви:

Отг. – В този момент, в който се водят много дебати и дискусии и понякога има много силно напрежение между религиозните групи, ми се струваше важно да кажа една дума за търсенето на едно равновесие между религиозната свобода и респекта към религиите от една страна, а от друга и правото на свобода за изразяване в демократичните общества. Следователно, в центъра на това изказване бе въпросът да се разбере, че на базата на Универсалната Декларация за Човешките права още от 1948, който остава ключов текст за човешките права в света и днес, религията или религиозната свобода може наистина да служи като мост между различните права: граждански, социални, икономически и културни и следователно, гледайки на религията не като на един фактор, който ограничава свободата или който създава трудности и напрежения между групите, а да се види такава каквато е: един синтез между правата и една сигурна подкрепа за човешкото достойнство в този момент.

В. – Има ли нови опасности за религиозната свобода днес?

Отг. – На тази 6-а сесия на Съвета за човешките права изпъкна ясно, че религиозната нетърпимост в света се засилва. Затова, проблемът който се поставя, предизвикателството, което изпъква е в един свят, който става все повече плуралистичен, е как да намираме пътя за да живеем заедно в мир, религиите каква роля играят в това търсене и как могат да бъдат фактори за диалога и мирното съжителство. Това е въпросът, който тревожи не само членовете на Съвета за човешките права, но в известна степен цялото общество.

В. – Засилва се и клеветата срещу религията...

Отг. – Да, обаче трябва да внимаваме – както подчертах, защото не можем да сведем дискусията за религията до нетърпимостта или клеветата, защото по този начин рискуваме да поставим фундаменталното право на религиозната свобода в един контекст на чиста дискриминация. По този начин, ние губим наистина нещо фундаментално. Да, не трябва да се приема, че дълбоките чувства на хората, които се изразавят посредством различни религии, различните вярвания, трябва да бъдат обигждани, но в същото време трябва и да гарантираме положителния аспект на правото на религиозна свобода, т.е. че в обществата това фундаментално право трябва да бъде зачитано, за да се избегне клеветата и обидата или пък карикатурата, които след това създават проблеми на отделни групи в различни страни.All the contents on this site are copyrighted ©.