2007-09-18 17:39:07

Vatikane su vizitu Ad limina lankosi Benino vyskupai


Pirmadienį, rugsėjo 17 d., į Vatikaną atvyko Benino Respublikos vyskupai su vizitu Ad limina. Vakarų Afrikos valstybė Beninas yra viena iš neturtingiausių ir mažiausiai ekonomiškai išsivysčiusių juodojo kontinento kraštų, kur gyvena apie 7 milijonus gyventojų, priklausančių 40 etninių grupių. Šioje šalyje katalikų yra apie 23 %, musulmonų – 10 %, o 65 % išpažįsta įvairias Afrikos tradicines religijas. Viena iš tradicinių religijų – vudu 1995 m. buvo paskelbta oficialia religija.

Dabartinio Benino ištakos siekia XIII amžių, tačiau iki pat prancūzių kolonizacijos teritorija buvo padalinta tarp įvairių karalysčių. Prancūzija dabartinę Benino teritoriją pradėjo kolonizuoti 1863 metais, o 1904 metais buvo prijungta prie Prancūzų Vakarų kranto teritorijos. Iki 1975 m. kolonija buvo vadinama Dahomėja.

Dabartinėje Benino Respublikoje, kuri 1960 metais tapo nepriklausoma valstybe, yra įkurtos dvi arkivyskupijos ir aštuonios vyskupijos. Pirmieji evangelizavimo bandymai siekia dar XVII amžių. 1861 metais atvyko Afrikos misionierių kongregacijos vienuoliai, o 1883 metais buvo įkurta apaštališkoji prefektūra. Tačiau tik XX amžiaus viduryje buvo pradėta formuoti vietos Bažnyčios hierarchinė struktūra. 1957 metais iš Benino kilęs kunigas Bernardin Gantin buvo pirmasis gavęs vyskupo šventimus, 1977 metais gavo ir kardinolo titulą, o 1993 metais tapo Kardinolu Kolegijos dekanu. 1971 metais Benine buvo atidaryta atskira nunciatūra. Galiausiai 1982 ir 1993 metais popiežius Jonas Paulius II apaštaliniu vizitu lankėsi Benine.

Šiandien Benino katalikų Bažnyčia susiduria su daugeliu problemų. Viena iš jų – tai kunigų prasta formacija, dėstytojų ir literatūros trūkumas. Dėl šios priežasties vietos vyskupai užmezgė tamprius tarptautinius ryšius, buvo įkurtas ne vienas katechetų ruošimo centras, buvo išverstas Šventas Raštas į vietines kalbas. Benine dabar yra 3 kunigų seminarijos, kuriose mokosi 450 seminaristų. Šalyje taip pat darbuojasi daugiau kaip 800 moterų vienuolių bei misionieriai iš Maroko, Nigerijos, Prancūzijos, Ispanijos, Italijos ir Kolumbijos.

Benino Vyskupų Konferencijos pirmininkas vysk. Antoine Ganyé Vatikano radijui pasakojo, kad viena iš pagrindinių šalies problemų yra labai paplitusi korupcija. Kitas didelis iššūkis, anot vyskupo Ganyé, tarp pačių neturtingiausių gyventojų plintančios sektos, kurių suskaičiuojama daugiau kaip 650. Tarp pagrindinių Bažnyčios užduočių Benino Vyskupų Konferencijos pirmininkas paminėjo didesnį pasauliečių įtraukimą ypatingai formuojant autentiškas krikščioniškas šeimas, nes šalyje vis dar yra paplitusi poligamija. Benino Bažnyčia daug dėmesio skiria ir žiniasklaidai. 1998 metais buvo atidaryta pirmoji katalikiška radijo stotis, kuri labai daug prisideda prie evangelizavimo ir švietimo, tačiau Benine vis dar 60 % gyventojų nemoka skaityti ir rašyti.

Benino Respublikos vyskupai vizitą Ad limina baigs rugsėjo 22 d. (kl)All the contents on this site are copyrighted ©.