2007-09-15 16:49:38

Папата в словото пред новия посланик на Ирландия, акредитиран към Светия Престол: Крайните измерения на рационалността, лишена от морални и религиозни ценности


(15.09.2007) Разумът, вярата и религията. Това бяха акцентите, които днес Бенедикт XVI положи в словото пред г-ин Нуел Файе, който представи своите акредитивни писма, като новоназначен посланик на Ирландия към Светия Престол. Той 61 е годишен и предишните му длъжности са били: от 1991 до 1998 - Генерален Директор на Министерството на Външните Работи на Ирландия, а от 1998 до 2002 - Посланик в САЩ.

**********

Църквата и държавното правителство, вярата и религията в едно демократично и плуралистично общество бяха основен аргомент в изложеното от Папата. На зададените от него въпроси: “Има ли право Христовата Църква да допринася и сътрудничи на управляващото правителство на държавите?” и “Трябва ли Вярата и религията да останат в онази сфера от живота на нациите, която може да се нарече “частна"?”, Бенедикт XVI подчерта, че разумът не е на висотата на сложността и на достоинството на човешкото създание. Светият Отец напомни също, че световната история е изградена от насилствени, брутални, тоталитарни режими или от съвременният скиптицизъм по отношение на политическата реторика при все по-увеличаващият се брой трудности от липсата на здрави основи за ориентацията на човека. В тази поредица от предизвикателства и недостиг, Негово Светейшество включва и научните изследвания, при които не може да се абстрахираме от новостите в биоетиката. “Всичко това – каза Папата – ни кара да се размислим относно ограниченията на рационалността, и да оценим значението на моралните и етически ценности, които извеждат до откриване на основната и много важна връзка между вяра и разум”. Бенедикт XVI говори за избора в политиката , който все по-вече е зависим от общественото мнение, от замъглените ценности на акции и лични цели. Светият Отец споменава също някои постъпки, които не се базират на преценката за доброто и злото, а се подлагат на прагматическия избор на изгодното пред неизгодното. Негово Светейшество напомня, че в продължение на над 600 години християнството е част от културата, от моралната и духовна идентичност на ирландския народ и изтъква , че християнската вяра не е загубила нищо от своето значение, което тя има за човешкото общество. Християнството е тясно свързано с човека и дава смисъл на неговия живот в света – определи Светият Отец. По отношение на историята на ирландския народ, Папата изтъкна дългия помирителен процес, като пожела той да донесе богати и трайни плодове, а така също да бъде и пример за лидерите в другите части на света и за държавите, които страдат от конфликти. Бенедикт XVI не пропусна да спомене забелязващия се в последно време икономическия напредък и развитие в Ирландия и насърчи за още по-голямо внимание относно опазване на околната среда, застрашена от сериозните климатични промени в петте континента.
All the contents on this site are copyrighted ©.