2007-09-14 16:49:04

От днес влиза в сила папският документ Motu Proprio за литургията на латински език


(14.09.2007) - На 14 септември влезе в сила специалният папски документ Motu proprio , с който Бенедикт XVI разшири хоризонтите за ползване на Римската Литургична форма от преди 1970 год. Фактически Папата даде по-голяма свобода за избор и предпочитание от страна на католическия клир, който вече може да служи Евхаристията по познатия и практикуван ред преди реформата на литургичните обреди след Втория Ватикански събор. Ето коментара на кард. Дарио Хойос, Председател на Папската Комисия Eclesia Dei (за Божията Църква), дълги години изпълнявал длъжността Префект на Конгрегацията за Клира, какво точно означа това връщане към 1962 год.:

**********
“Известно е, че още Йоан Павел ІІ имаше намерение да възвърне на вяращите католици древния обред, към който много от тях бяха силно привързани, някои от които дори преминаха към известното движение, чиито основи положи френския архиепископ Льофевр, където останаха до момента, в който църковният йерарх извърши ръкоположения. Те – определя кард. Хойос – го напуснаха, за да останат в пълно единение с Викария на Христа – Папата. Тези събития бяха добре известни на настоящия Светипетров Приемник, и това в известен смисъл на думата остана като сериозен проблем, който във всички случаи беше свързан именно с литургичната реформа.”

“Известно е също – допълва кард. Хойос – че Бенедикт XVI – е силно привързан към Литургията и тази му любов се превръща в задълбочено проучване, защото за Папата, литургичния ред в Евхаристията преди реформата на Втория Ватикански Събор е едно безценно съкровище. Важното е да бъде ясно за католическия свят, че Негово Светейшество не възнамерява да се върне назад, а да изтъкне, че Съборът не е забранил и отхвърлил лигургията на св. Пий V, на нея са служили и самите съборни отци.”

Относно промяната, която настъпва от днес след промулкирания от Бенедикт XVI специален документ Motu proprio, Председателят на Папаската Комисия Ecclesia Dei сочи на първо място факта, че няма някаква особена разлика:
“Главното е – подчертава той – че вече всички свещеници могат да взимат сами решение, без позволение от Светия Престол, нито от техните епископи, ако по свой избор и по желание на вярващите в една или друга енория възнамеряват да служат Литургията с древния обред. В Този случай – допълва църковният йерарх – от значение е да се знае, че Motu proprio не отнема и не ограничава с нищо правата на епископите относно служенето на Светата Лигургия”.

Кард. Хойос обобщава относно очакванията на Христовата Църква, като подчертава:
“Евхаристията е вълнуващото сведетелство на безпределната любов, на обичта на Изкупителя Бог, Който е действително присъстващ сред своите чеда, сред приелите да Го следват”. Ето защо – акцентира църкавният йерарх – Литургията не бива да бъде повод за недоволство, дразки, разединение и борба, а да е обединетелна връзка – любов. Следователно, от днес можеме да съпричастваме в радостта на много наши братя и сестри, които ще имат възможността да участват в евхаристичния обред, така както тяхното сърце го желае”.

 
Председателят на Папската Комисия Ecclesia Dei завършва с пояснение, че Папата не поставя, нито забранява, а дава възможност, там където това се желае от вярващите, да бъде прилагано на практика от свещенослужителя. В случай обаче на конфликтни положения между две или повече групи от богомолците, влиза в сила духовната власт на епископа, както това ясно е очертано в специалния документ, без обаче да се нарушава свободното право, което Папата дава на цялата църковна общност.
Ред. Кр. Кемалова
All the contents on this site are copyrighted ©.