2007-09-13 17:47:26

Indonezijoje nuosaikūs musulmonai pasisako prieš šalies islamizavimą


Visame pasaulyje yra pastebima tendencija – radikalios musulmonų grupės stengiasi islamizuoti valstybę per jos juridinių struktūrų islamizavimą, t.y., musulmoniškas šariato normas paverčiant valstybinėmis normomis, privalomomis visiems piliečiams.

Tai šiuo metu stebima ir Indonezijoje, did˛iausioje pasaulyje musulmoniškoje valstybėje. Joje gyvena apie 220 milijonų žmonių, virš 90 procentų išpažįsta islamą. Indonezijoje iki šiol, nepaisant nuolatos pasitaikančių pažeidimų, religijos laisvė buvo daugiau ar mažiau gerbiama.

Yra nerimą keliančių ženklų. Štai, 2006 metais Aceh provincijoje radikalioms idėjoms simpatizuojanti musulmonų partija pasiūlė taikyti šariato įstatymus visiems provincijos gyventojams, neatsižvelgiant i jų religiją. Šioje provincijoje nuo 2001 metų šariato normos yra tapusios oficialiomis juridinėmis normomis, o iškilusius konfliktus nuo 2003 metų sprendžia šariato teismas, tačiau tik musulmonų bendruomenės viduje. Žinoma, pasiūlymui šariato normų galiojimą išplėsti ir nemusulmonams paprieštaravo ne tik krikščionių atstovai, bet ir kitų, labiau nuosaikių ir demokratinių partijų delegatai.

Jei Aceh provincijos gyventojų daugumai yra priimtina gyventi pagal šariato normas, vis dėlto kyla klausimas dėl tokių normų suderinamumo su bendra šalies politine sistema, su konstitucija. Kai kurios Indonezijos parlamentarų grupės išreiškė nuomonę, kad valstybinio įstatymo statuso suteikimas šariato normoms prieštarauja konstitucijai.

Paskutiniąją diskusijų bangą sukėlė musulmonų radikalų lyderio Abu Bakar Bashir pradėta kampanija dėl šariato įtvirtinimo. Bashir vardas plačiai nuskambėjo prieš kelis metus, kai jis buvo apkaltintas Indonezijoje įvykdytų teroristinių aktų organizavimu, ypač po dviejų naktinių diskotekų turistinėje Bali vietovėje susprogdinimo. Tada žuvo 183 asmenys, daugiausia turistų, atvykusių iš kitų šalių. Bashir pateko į kalėjimą, tačiau jo kaltė nebuvo įrodyta ir jis buvo paleistas. Vis dėlto, jis laikomas radikalių musulmonų „dvasiniu“ įkvėpėju.

Savo kampanijoje Bashir paskelbė, jog valdžioje sėdi „blogi“ musulmonai ir neturi abejonių dėlto, kad Indonezijoje butų įsteigtas islamiškas kalifatas, kuriame valdytų vien islamiški įstatymai. Anot Bashir, kol šalyje nebus šariato, tol ji bus valdoma kitų valstybių.

Tokie pareiškimai sukėlė tiek Indonezijos politikų, tiek nuosaikių musulmonų reakciją. Indonezijos viceprezidentas ir keli ministrai pasmerkė radikalaus musulmonų pamokslininko teiginius kaip prieštaraujančius konstitucijos principams. Prieš Bashir pasisakė taip pat ir dviejų didžiausių Indonezijos musulmonų organizacijų lyderiai, kurie atkreipė dėmesį į tai, kas yra vertybės musulmonams, o ne į tai kokius rūbus privaloma nešioti pagal šariato normas. (rk)
All the contents on this site are copyrighted ©.