2007-09-04 18:33:39

Intervju s kard. Poupardom


Sveti je Otac 3. rujna imenovao dosadašnjega pročelnika Ambrozijanske biblioteke msgr. Gianfranca Ravasija, novim predsjednikom Papinskoga vijeća za kulturu. Nadbiskup Ravasi na toj dužnosti nasljeđuje kardinala Paula Pouparda, koji je na tom mjestu bio od daleke 1988. godine. Francuskoga je kardinala još 1985. godine, Ivan Pavao II. imenovao predsjednikom Papinskoga vijeća za dijalog s nevjerujućima, koje se 1993. godine spojilo s vijećem za kulturu. Kardinal Poupard je stoga više od 20 godina vodio dijalog Katoličke Crkve sa suvremenim društvom.
Osvrnuvši se u razgovoru za našu radio postaju na to tako dugo iskustvo, kardinal je primijetio kako se sada bolje shvaća važnost susreta Crkve s kulturama, jer – kako je kazao - upravo o tome ovisi budućnost Crkve i svijeta. Riječ je o ogromnoj stvari koja se pretvorila u brojne inicijative, kako u svrhu evangelizacije kulturâ, tako i inkulturacije Evanđelja, koje se odvijaju usporedno. Govoreći potom o promjeni kulture do koje je došlo ovih godina, kardinal je istaknuo velike promjene u svijetu, koje su posebice došle do izražaja u tradicionalnim afričkim kulturama, u velikim kulturnim tradicijama na azijskome kontinentu, kao i u pojedinim stvarnostima latinskoameričke kulture. Međutim, na Zapadu, uključujući tu Europu i Sjevernu Ameriku, odnosno Sjedinjene Države i Kanadu, došlo je do postupne sekularizacije, i kršćanska kultura je izgubila čvrsti teren. Stoga se od Crkve traži sve djelotvornije zalaganje kako bi katolicima, kršćanima, vratila osjećaj i ponos na vlastitu kulturu, te kako ne bi dopustili da ih osvoji mondena, sekularizirana, kultura koja ponovno postaje poganska. Postoji struja koja u ime laičnosti postaje laicizam, i koja bi katoličku i kršćansku kulturu htjela odgurnuti i iz javnoga života, kao da je ona neprijatelj čovještva, a u stvari je upravo suprotno – upozorio je kardinal Poupard. Na novinarov upit kako voditi dijalog s onim tko je daleko od Boga, i s onim tko nije kršćanin, kardinal je napomenuo kako je od samoga početka njegovo uvjerenje da se ne može voditi dijalog ako s jedne i s druge strane nema zajedničkih vrednota. Potrebne su zajedničke vrednote, zajednički jezik, ali i zajednički uzor, inače to više nije dijalog, već monolog – napomenuo je kardinal Poupard.All the contents on this site are copyrighted ©.