2007-09-04 15:56:40

10 години от смъртта на Майка Тереза Калкутска: "Младежи, станете светци!"


(04.09.2007) - На 5 септември се навършват 10 години от смъртта на Майка Тереза
Калкутска. В нашите предавания не веднъж сме говорили за нейния живот и духовен път.
Днес желаем да спрем внимание на две нейни писма, които свидетелстват за
привилегированата връзка между "мисионерката на милосърдието" и младежите. Само
преди два дена Папа Бенедикт ХVІ им посочи от Лорето Майка Тереза Калкутска, като
пример за следване и "георичен свидетел на любовта към ближния". Първото писмо е по
повод Връбница през 1991 г., който съвпада с VІ Световен ден на младежта. Второто е
едно размишление за ролята и отговорността на младите поколения, написано през 1995 г.
по повод голямото “Поклонничество на младежите от Европа”, провело се с Йоан Павел ІІ
отново в Лорето от 6 до 10 септември същата година:

"Плодът на Мълчанието е Молитвата,
плодът на Молитвата е Вярата,
плодът на Любовта е Служението,
плодът на Служението е Мирът".

"Скъпи младежи от днешното време, пише Майка Тереза, най-голямото зло днес е липсата на Любов и на Милосърдие, ужасното безразличие към братята и сестрите, синове на Бог, нашият Небесен Отец".

"Най-голямата услуга, която можете да направите на някого е да го накарате да желае да познае Исус, да слуша Исус, да следва Исус, защото само Исус може да задоволи жаждата на човешкото сърце за щастието, за което сме създадени".

"Животът е един чудесен дар от Бога и всички са създадени, за да обичат и да бъдат обичани. Да се помага на бедните материално и духовно не е едно задължение, то е привилегия, защото Исус, Бог станал Човек, ни увери, че “каквото сторим на последния от неговите братя, на Него сме го сторили”.

"Когато помагаме на някой, нашата отплата е мирът и радостта, защото сме дали смисъл на нашия живот и не сме повече изолирани".

"Не позволявайте фалшивите цели на живота – пари, власт, удоволствия – да ви поробят и да ви накарат да загубите автентичния смисъл на живота".

"Научете се да обичате, търсейки да познавате все по-дълбоко Исус, да вярвате твърдо в Него, да Го слушате в задълбочената молитва и в медитацията на Неговите Думи и жестове, които разкриват по съвършен начин любовта и ще бъдете поведени от течението на Божествената Любов".

"Само в небето ние ще видим колко много сме длъжници на бедните, защото са ни помогнали да обичаме по-добре Бог.

Бог да ви благослови!"All the contents on this site are copyrighted ©.