2007-09-21 07:58:10

Paavin puhe Beninin piispoille.


Puheessaan piispoille Benedictus XVI halusi korostaa kirkon tärkeää osuutta yhteiskunnassa, erityisesti mitä tulee perusarvoihin.Beninin piispat ovat rohkeasti puolustaneet julkisesti perheen arvoa ja elämän kunnioitusta,mikä aina ei ole ollut helppoa."Vaikeudet liittyvät usein kulttuuriin ja traditioihin.Mutta piispat ovat osoittaneet suurta evankelista rohkeutta luotsatessaan Jumalan kansaa läpi lukuisten vaikeuksien", korosti paavi.Mitä tulee liturgiaan, Benedictus XVI halusi muistuttaa :"Uskovien osallistuessa siihen aktiivisesti, on laillista sallia määrättyjä omaan kulttuuriin kuuluvia ilmaisuja,mitkä samalla kunnioittavat kirkon määräämiä sääntöjä.Seminaarilaisilla ja papeilla on oltava vahva liturginen koulutus,jolloin vältytään sellaisilta elementeiltä,mitkä eivät sovi yhteen kristinuskon kanssa".All the contents on this site are copyrighted ©.