2007-08-31 17:23:36

Popiežius parašė laišką Austrijos katalikams


Artėjant rugsėjo 7 – 9 dienomis vyksiančiai Popiežiaus apaštališkajai kelionei į Vieną ir Mariazell šventovę, Austrijos dieceziniai laikraščiai šiomis dienomis paskelbė Benedikto XVI laišką, kuriuo jis kreipiasi į šalies katalikų bendruomenę.

Brangiosios ir brangieji Austrijos diecezinių laikraščių skaitytojos ir skaitytojai!
 
Artėja mano kelionė į Austriją. Jūsų puikiai žinote, kad aš myliu jūsų šalį ir ji man pažįstama nuo pat vaikystės laikų, kai ketvirtame dešimtmetyje kartu su motina sekmadieniais tiltu pereidavome į kitą Salzacho upės pusę, aplankydavome Ostermiethingą, Sank Redegundą ir kitas vietoves Salzacho upės Austrijos krante.

 
Myliu jūsų tėvynės nuostabius kraštovaizdžius, didingą Austrijos kultūrą ir mielus jūsų šalies žmones. Čia, Romoje, savo privačioje koplyčioje turiu Mariazell Dievo Motinos atvaizdo kopiją, kurią Jonas Paulius II parsivežė iš tos šventovės. Austrijos vyskupai man taip pat padovanojo puikia medinę šv. Juozapo skulptūrą. Jo glėbyje ramus ir susikaupęs miega Kūdikis Jėzus. Kai kalbu Brevijorių ar meldžiuosi koplyčioje į mane meilingai žiūri Mariazell Dievo Motina ir taip pat jaučiu rūpestį, kurį skleidžia Kūdikį Jėzų glėbin paėmęs šv. Juozapas.
 
Drauge su šventųjų globa, jaučiu ir visos Austrijos artumą. Ši, Europos širdyje esanti šalis išpuoselėjo tokias nuostabias mūsų tikėjimo formas, kad jos jaudina net ir tikėjimui nepritariančius žmones. Net ir tikėjimą praradusieji žavisi jo išugdytu grožiu.

 
Kai atvyksiu į Austriją, susitiksiu su didinga kultūra, kupina savo istorijoje išugdytų vertybių. Tačiau visų pirma susitiksiu su dabartimi: su kaskart sparčiau bėgančio laiko prieštaravimais ir klausimais; su sunkumais, kurių neišvengia dabartinėje kultūrų ir tradicijų įvairovėje gyvenantys krikščionys. Tačiau kai sutiksiu piligrimus Mariazell šventovėje, kai pasimatysiu su tikinčiaisiais Vienoje, kai pasinersiu į įvairiaspalvę, visose visuomenės srityse tarnaujančių savanorių minią, kai Heilgenkreuz vienuolyne bendrausiu su kunigystės kelią pasirinkusiu jaunimu – žinosiu, kad matau gyvą Austrijos Bažnyčią, savo kasdienio gyvenimo varguose išgyvenančią tikėjimo džiaugsmą, suvokiančią kaip gera pažinti Dievą, matyti jo veidą mums atskleistą Jėzuje Kristuje.

 
Austrijoje, kaip visame plačiame pasaulyje, su kuriuo beveik kasdien susiduriu vyskupų vizitų dėka, tikėjimas nėra tik didinga praeitis. Tikėjimas yra gyvas ir jis atkelia vartus į ateitį. Brazilijoje lankydamasis „Facenda da Esperenca“ (Vilties bendruomenėje) susitikau su jaunimu, kuris buvo patekęs į narkotikų pinkles ir dėl to praradęs gyvenimo džiaugsmą ir tikėjimą ateitimi. Jie man sakė, kad tikėjimo atradimas, grąžino gyvenimo džiaugsmą ir ateitį. Jei tikėjimas turi gilias šaknis, jis veda į ateitį ir į gyvenimą. Drauge melskimės, kad mano vizitas Austrijoje padėtų mums visiems džiaugtis Dievu ir, tuo pačiu, kurti vilties kupiną ateitį.
 
Visiems nuoširdžiai tariu: Grüβ Gott!

 
Jūsų Benediktas XVI
 All the contents on this site are copyrighted ©.