2007-08-30 17:18:46

Moterų teologių kongresas Neapolyje


Rugpjūčio 29 – rugsėjo 2 dienomis Italijoje, Neapolyje, vyksta tarptautinis kongresas, kurį surengė Europos moterų teologinių tyrimų asociacija (ESWTR - European Society of Women in Theological Research). Tai jau XII tokio tipo kongresas. Jo tema – „Tampant gyvomis bendruomenėmis“.

Kongrese dalyvaus per 150 moterų teologių, dirbančių pačiose įvairiausiose teologinių tyrimų srityse. Pažymėtina ir pačių kongreso dalyvių įvairovė – jos atvyko iš 23 Europos šalių, taip pat iš Kanados ir Jungtinių Amerikos Valstijų. Teologės priklauso įvairioms krikščioniškoms konfesijoms.

Tarp kongrese pranešimus skaitysiančių moterų teologių išsiskiria Elisabeth Schüssler Fiorenza, Harvardo (JAV) universiteto profesorė, plačiai nagrinėjusi įvairias teologijos, Bažnyčios istorijos, Biblijos temas, taip pat jų ryšį su auklėjimu ir politika. Kita žinoma pranešėja yra Irmtraud Fischer, Graco (Austrija) universiteto profesorė, žinomų Senojo Testamento egzegezės darbų autorė. Reiktų paminėti ir Marinella Perroni, kuri yra viena iš autoritetingiausių italių teologių.

Europos moterų teologinių tyrimų asociacija buvo įsteigta 1986 metais Šveicarijoje ir šiandien vienija apie 600 narių iš beveik visų Europos valstybių. Asociacijos nare gali tapti kiekviena moteris, kuri dirba teologinių ir religinių tyrimų srityse. Asociacija vienija daugiausia įvairių krikščioniškų konfesijų teologes, tačiau yra atvira ir kitų religijų išpažinėjoms. Kas du metus yra rengiamas tarptautinis kongresas, kuriame aptariama kuri nors aktuali feministinės teologijos tema, keičiamasi nuomonėmis ir naujausių tyrimų rezultatais. Asociacija taip pat rengia nacionalinio arba regioninio lygio moterų teologių susitikimus.

Su Europos moterų teologinių tyrimų asociacija galite plačiau susipažinti asociacijos internetinėje svetainėje http://www.eswtr.org/eswtr.html (rk)All the contents on this site are copyrighted ©.