2007-08-28 15:04:00

Бенедикт ХVІ: Християнският живот изисква хармонизирането на личната вяра в Христос с гражданствеността


(28.08.2007) - „Активното участие в литургичното честване прави християнина по-съзнателен в отговорността да бъде знак и свидетелство в един коренно променен свят”. Това пише Папа БенедиктХVІ в послание до участниците в 58-та Национална литургична седмица в Италия, която бе открита вчера в Сполето. „Призван да даде своя принос в изграждането на земния град, продължава посланието, християнина трябва да се ангажира с повече участие, отговорност и солидарност в социалната и икономическата области, които са в служба на човека и на общото благо”. Папата отправя пожеланието, Литургичната седмица да развие пълнотата на човешкото съществувание в нейното персонално, семейно, социално и културно измерение”. „За да живеем по християнски – призовава Бенедикт ХVІ – е необходимо хармонизирането на личната вяра в Христос с гражданствеността, тоест, да бъдем присъстващи на света, като Христови свидетели”. Избраната тема на Седмицата „Отслужването на литургията в града”, допълва Папата, помага за по-доброто разбиране на мисията в съвременното общество, чрез евангелска вярност в литургията, живяна и в ежедневното съществувание”. „Именно литургията – обобщава Папата в посланието – е привилегированото място където, чрез поредица от моменти, пространства, език и знаци, става възможно обмислянето и проектирането на собственото присъствие в медитацията и в служението към града”. „Последователят на Христос – апелира Папата – има призванието да изтъкне собствената вярност към Евангелието във всекидневния живот и в живота на града”.
All the contents on this site are copyrighted ©.