2007-08-27 09:06:53

Vatikanska izdavačka knjižara ovih je dana objavila dvije važne zbirke o naučavanju pape Benedikta XVI.


Vatikanska izdavačka knjižara ovih je dana objavila dvije važne zbirke o naučavanju pape Benedikta XVI.. Riječ je o dva sveska o Papinim poukama kroz 2006. godinu, te o knjizi, vrlo laganoj za čitanje, koja obuhvaća niz Papinih kateheza o apostolima i prvim Kristovim učenicima. U toj zbirci, koja je usredotočena na početke Crkve, uočava se velika pozornost Svetoga Oca prema poznavanju temelja naše vjere, a to katehetsko zalaganje obilježava papinstvo Benedikta XVI. od samoga početka. Takav stil na poseban način cijeni bibličar don Bruno Maggioni, profesor Uvoda u teologiju na Katoličkome sveučilištu u Milanu, koji je u razgovoru za našu radio postaju istaknuo da je kateheza jako potrebna, a posebice jasnoća o temeljima iz kojih proizlazi sve ostalo. Kako bih imao ideju o tome što je Crkva, moram krenuti od prve Crkve, i nikada ne smijem zaboraviti da tamo postoji ogledalo koje će se morati aktualizirati. Takve su knjige Svetoga Oca; polazno uporište je činjenica da se stvarnost kao što je Crkva bolje vidi u svojim korijenima; u počecima se vidi njezina bit.
Na novinarovu primjedbu kako je papa Benedikt XVI. od samoga početka svojega papinstva naglasak stavio na Riječ Božju, te kako se na njegovim općim audijencijama i propovijedima čini kao da Sveti Otac želi učiniti korak unatrag, kako bi učinio shvatljivim da središte nije on, već Krist, don Maggioni je napomenuo da svjetlo Božje riječi zahtijeva i tu osobinu, odnosno da Riječ treba imati primat, a ne onaj tko ju naviješta. To je važno: navjestitelj Riječi ne smije u prvi red staviti sebe, on treba gotovo nestati, jer ljepota je od Riječi. Istina je u onome što kaže Isus Krist, a ne mi. Mislim da ljudi, kada to primijete, ne vide učenost koja se stavlja iznad Riječi, nego koja je proizišla iz Riječi. Papa, cijela Crkva i kršćani, ne trebaju biti protagonisti; protagonist je Isus, Riječ koju naviještam. Istina je Riječ koja nije moja. Riječ koju naviještam treba biti istinita, ali ne moja nego Isusova – kazao je don Maggioni te napomenuvši na posljetku kako mu se čini da se Riječ Božja danas čita na previše improvizirani način, bez nastojanja oko shvaćanja onoga što ta stranica želi reći, istaknuo je kako se, naprotiv, ljepota Riječi nalazi upravo tamo gdje se uoči smisao. Ta je Riječ tako suvremena i sposobna shvatiti velike probleme današnjega čovjeka – naglasio je na koncu don Maggioni.All the contents on this site are copyrighted ©.