2007-08-26 12:09:43

"Poarta îngustă" ca buletin de identitate şi paşaport care permite intrarea în viaţa veşnică: alocuţiunea Papei la antfonul Îngerul Domnului recitat duminică cu credincioşii la Castel Gandolfo (text)


(RV - 26 august 2007) Ultima întâlnire din luna august a Papei cu pelerinii la Castel Gandolfo pentru rugăciunea „Îngerul Domnului”. Duminica viitoare, 2 septembrie, Papa va recita antifonul „Angelus” la Loreto, unde se va duce sâmbătă 1 septembrie., pentru adunarea tinerilor italieni şi a delegaţilor din alte ţări pentru manifestarea cu caracter religios, cultural şi social numită „Agorà”.

Iată, alocuţiunea Papei la rugăciunea „Angelus” în traducerea noastră de lucru:

„Dragi fraţi şi surori, şi liturgia de astăzi ne propune un cuvânt al lui Cristos luminător şi în acelaşi timp derutant. În timpul ultimei sale urcări spre Ierusalim, cineva l-a întrebat „Doamne, sunt puţini cei care se mântuiesc?”. Şi Isus răspunde: „Daţi-vă silinţa să intraţi pe poarta cea îngustă, căci vă spun: mulţi vor căuta să intre şi nu vor putea”(Lc 13,23-24). Ce înseamnă această „poartă îngustă”? Pentru ce mulţi nu reuşesc să intre prin ea? Este vorba poate de o trecere rezervată doar câtorva aleşi? De fapt, acest mod de a judeca ale interlocutorilor lui Isus, gândindu-ne bine este mereu actual: este mereu prezentă tentaţia de a interpreta practica religioasă ca izvor de privilegii sau de siguranţe. În realitate, mesajul lui Cristos se îndreaptă tocmai în sens opus: toţi pot intra în viaţă, dar pentru toţi poarta este „îngustă”. Nu există privilegiaţi. Trecerea la viaţa veşnică este deschisă tuturor, dar este „îngustă” deoarece este exigentă, cere angajare, abnegaţie, mortificarea propriului egoism.

Încă o dată, la fel ca în duminicile trecute, Evanghelia ne invită să luăm în considerare viitorul care ne aşteaptă şi la care trebuie să ne pregătim în timpul pelerinajului nostru pe pământ. Mântuirea, pe care Isus a înfăptuit-o prin moartea şi învierea sa, este universală. El este unicul Răscumpărător şi invită pe toţi la banchetul vieţii nemuritoare. Dar cu o singură şi egală condiţie: aceea de a-şi da silinţa de a-l urma şi imita, luând asupra sa, aşa cum a făcut El, propria cruce şi dedicând viaţa slujirii fraţilor. Unică şi universală, deci, este această condiţie pentru a intra în viaţa cerească. În ultima zi - aminteşte mai departe Isus în Evanghelie - nu în baza unor presupuse privilegii vom fi judecaţi, dar după faptele noastre. „Săvârşitorii de nelegiuiri” se vor vedea excluşi, în timp ce vor fi primiţi toţi care au făcut binele şi căutat dreptatea, cu preţul unor sacrificii. Nu va fi de ajuns de aceea a se declara „prieteni” ai lui Cristos mândrindu-se cu false merite: „Noi am mâncat şi am băut împreună cu tine iar tu ai învăţat prin pieţele noastre” (Lc 13,26). Adevărata prietenie cu Isus se exprimă în modul de a trăi: se exprimă cu bunătatea inimii, cu umilinţă, blândeţe şi milostivire, iubirea pentru dreptate şi adevăr, angajare sinceră şi onestă pentru pace şi reconciliere. Acesta, am putea spune, este „buletinul de identitate” care ne califică ca adevăraţi „prieteni” ai săi; acesta este „paşaportul” care ne va permite să întrăm în viaţa veşnică.

Dragi fraţi şi surori, dacă vrem şi noi să intrăm prin poarta îngustă, trebuie să ne dăm silinţa să fim mici, adică smeriţi cu inima asemenea lui Isus. La fel ca Maria, Mama sa şi a noastră. Ea, cea dintâi, după Fiul, a parcurs calea Crucii şi a fost ridicată în slava Cerului, cum am amintit în urmă cu câteva zile. Poporul creştin o invocă cu titlul de Ianua Coeli, Poarta Cerului. Să-i cerem să ne călăuzească, în alegerile noastre zilnice, pe calea care conduce la „poarta Cerului”.

După antifonul marian „Îngerul Domnului” Papa a adresat saluturi particulare în limbile franceză, engleză,, germană, spaniolă, polonă şi italiană.

În salutul către pelerinii de limba engleză Benedict al XVI-lea a menţionat noii seminarişti ai Colegiului Pontifical Nord-American rugându-se pentru ca permanenţa lor la Roma să-i ajute să crească în înţelepciune şi caritate pastorală. Tot în engleză a salutat participanţii la pelerinajul în bicicletă de la catedrala din Canterbury la Roma urmând vechea Via Francigena străbătută în istorie de atâţia bărbaţi şi femei care veneau cu credinţă la mormintele apostolilor Petru şi Paul. Papa a spus că se roagă pentru ca vizita lor să fie un timp de îmbogăţire spirituală şi ecumenică.

În engleză a salutat cu căldură şi liderii religioşi musulmani, ortodocşi, luterani şi catolici din Kazahstan prezenţi la rugăciunea „Angelus”. „Întâlnirea voastră de la Assisi şi de la Padova împreună cu întâlnirile din Vatican sunt un semn sigur de speranţă că înţelegerea şi respectul reciproc dintre comunităţile religioase poate depăşi neîncrederea şi promova calea păcii care vine din adevăr. Fiţi siguri de rugăciunile mele pentru succesul vizitei voastre şi fie ca eforturile voastre să aducă roade pentru nobila ţară Kazahstan şi nu numai”.

În salutul pentru pelerinii polonezi, Papa a amintit că duminica aceasta în Polonia se celebrează solemnitatea Fericitei Fecioare Maria de la Czestochowa. Papa a a spus că se uneşte în rugăciune cu episcopii şi credincioşii reuniţi la Jasna Gora. Ocrotirii materne a Mariei a încredinţat soarta prezentă şi viitoare a naţiunii polone.
All the contents on this site are copyrighted ©.