2007-08-26 16:03:43

Brazylia: priorytety dla Kościoła


Zwiększenie dynamizmu ewangelizacyjnego wśród wiernych, otwarcie na ubogich oraz objęcie szczególną troską wielkomiejskich parafii – te zadania Kościół w Brazylii uznaje za swe priorytety. Obecnie episkopat tego kraju dostosowuje linie działalności duszpasterskiej na najbliższe lata do dokumentu końcowego V Konferencji Biskupów Ameryki Łacińskiej i Karaibów z Aparecidy.

Co cztery lata w trakcie prac Konferencji Generalnej, tutejszy Episkopat przygotowuje „Wytyczne Akcji Ewangelizacyjnej Kościoła w Brazylii”. Ze względu na realizację Konferencji w Aparecidzie z udziałem Ojca św. w maju bieżącego roku, postanowiono przedłużyć o jeden rok aktualnie obowiązujące wytyczne.

W tych dniach w stolicy kraju, podczas seminarium przedstawiciele Episkopatu dyskutowali nad potrzebą dostosowania „Wytycznych Akcji Ewangelizacyjnej Kościoła w Brazylii” do oficjalnego dokumentu z Aparecidy zatwierdzonego przez papieża Benedykta XVI.

Komunikat z tego spotkania informuje, że w nowych wytycznych należy wziąć pod uwagę ważne kwestie wynikające z dokumentu z Aparecidy. Zwraca się uwagę na małą liczbę kapłanów; stąd też zachodzi potrzeba wzbudzenia nowego dynamizmu ewangelizacyjnego wśród wiernych. Ponadto należy przeprowadzić restrukturyzację istniejących parafii, więcej uwagi poświęcić duszpasterstwu wielkomiejskiemu oraz wielkiej rzeszy biednych.

Z. Malczewski TChr, BrazyliaAll the contents on this site are copyrighted ©.