2007-08-25 15:58:48

Media: wspólna agencja Czarnego Lądu


Kościół w Afryce postanowił utworzyć panafrykańską katolicką agencję informacyjną. „Nasz kontynent i nasz Kościół ma się czym dzielić z całym światem” – to słowa ks. Janviera Yameogo, przedstawiciela Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Wziął on udział w spotkaniu ludzi mediów w Nairobi zorganizowanym 11 sierpnia z inicjatywy Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru. W stolicy Kenii dyskutowano nad koniecznością stworzenia niezależnej katolickiej agencji informacyjnej dla całego kontynentu afrykańskiego, uwzględniającego wszystkie strefy językowe.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele różnych ośrodków medialnych w Afryce oraz specjalni wysłannicy watykańscy zgodnie potwierdzili zasadność podjęcia takiej inicjatywy. Zdecydowano, że podstawą takiej ogólnoafrykańskiej agencji będą już istniejące portale: angielskojęzyczny CISA (Catholic Information Service of Africa) działający w Kenii oraz kongijski DIA (Documentation et Information pour l’Afrique) publikujący w języku francuskim. Ekipa przygotowawcza rozpocznie prace w przyszłym miesiącu, a pierwsze robocze spotkanie programowe odbędzie się w styczniu przyszłego roku.

„Kościół potrzebuje serwisu informacyjnego, który podkreślałby twórcze aspekty Afryki” – podkreślił ks. Yameogo. „Potrzebne jest źródło informacji pomagające mieszkańcom Afryki i całego świata w docenianiu takich wartości, jak sprawiedliwość, pokój, dobre rządzenie i walka z AIDS” – dodał Benedict Assorow, dyrektor ds. komunikacji Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru.

Wp/ allAfrica
All the contents on this site are copyrighted ©.