2007-08-24 16:26:11

Vėl suimtas žinomas Bažnyčios Kinijoje vyskupas.


Pogrindinės katalikų Bažnyčios Kinijoje vyskupas Jia Zhiguo buvo suimtas trečiadienio rytą. Žinią paskelbė ir patvirtino įvairūs šaltiniai Kinijoje. Pasak Romoje veikiančios katalikų žinių agentūros „Asianews“, 73 vyskupas buvo suimtas siekiant sukliudyti ganytojo planus išplatinti popiežiaus Benedikto XVI laišką Bažnyčiai Kinijoje ir surengti susitikimus tikintiesiems apie šį Šv. Tėvo laišką.

Pasak „Asianews“ šalinių Kinijoje, grupė Kinijos policininkų ir Religijų reikalų įstaigos darbuotojų suimtą vyskupą išvežė į nežinomą vietą. Vyskupas Jia Zhiguo buvo berengiantis sielovadinį laišką savo vyskupijos tikintiesiems apie popiežiaus Benedikto laišką.

Daugelį kartų kalintas Zhengdingo vyskupijos valdytojas vysk. Zhiguo paskutinį kartą buvo išlaisvintas birželio mėnesį po 17 nelaisvės dienų. Per pastarąjį areštą ganytojas nebuvo tardomas, nors ankstesniais atvejais buvo valdžios atstovų verčiamas pareikšti lojalumą Bažnyčios veiklą kontroliuojančiai Patriotinei Sąjungai. Šios valstybinės organizacijos tikslas yra sukurti Šv. Sostui ir popiežiui nepavaldžią Kinijos Bažnyčią. Tačiau vyskupas Jis Zhiguo niekad nepasidavė pareigūnų spaudimui, liudydamas ypatingą prisirišimą Romai ir Visuotinei Bažnyčiai.

Pranešime žinių agentūra „Asianews“ be kita ko pažymi, jog suėmus vyskupą pareigūnai ant jo namų sienos uždėjo Patriotinės Sąjungos antspaudus, liudijančius apie priklausomybę organizacijai, kurios autoriteto Zhengdingo vyskupijos vyskupas ir tikintieji niekada nėra pripažinę.

Pastarasis Zhengdingo vyskupo Jia Zhiguo suėmimas yra dešimtas nuo 2004 metų. Iš viso jis yra praleidęs 20 metų Kinijos valdžios kalėjimuose. Laikotarpiais, kai būna laisvas, vyskupas visuomet būna akylai pareigūnų sekamas, o jo sielovadiniai veiksmai suvaržyti. Jam neleidžiama lankyti savo vyskupijos tikinčiųjų, nei teikti ligonių patepimo sakramento net esant dideliam mirties pavojui.

Tautų Evangelizavimo kongregacijos žinių agentūra „Fides“ yra pranešusi apie gyvą Bažnyčios Kinijoje susidomėjimą popiežiaus laišku. Šanchajaus vyskupijoje, pasak vietos kunigų, ženkliai padidėjo piligrimų Še Šano, Marijos Krikščionių pagalbos, šventovėje.

Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Bertone yra pareiškęs, jog yra gavęs labai teigiamų Kinijos kunigų pasisakymų apie Benedikto XVI laišką. Šv. Tėvo laiškas Kinijos tikintiesiems taip pat yra skirtas visai kinų tautai, su kuria Bažnyčia trokšta bendradarbiauti siekiant bendros gerovės, - pažymėjo kardinolas Bertone.

Nors Romoje dar laukiama Kinijos valdžios atsiliepimo į Šv. Tėvo gegužės 27 dienos laišką, tačiau anot žinių agentūros „Asianews“, Patriotinė Sąjunga pastoviai stengiasi, kad tikintieji apie jį nesužinotų ir uždraudė jo platinimą. Be to, po popiežiaus laiško paskelbimo suėmė kelis kunigus ir sustiprino jų kalinimo režimą. Bent 11 kunigų buvo suimti įvairiuose Kinijos regionuose, - pažymi pranešime žinių agentūra „Asianews“. (sk)
All the contents on this site are copyrighted ©.