2007-08-23 16:59:28

Stiprios liūtys Rytų Afrikoje


Jau daugiau kaip mėnesį didžiulis rytų Afrikos regionas skęsta potvyniuose, kuriuos sukelia nesiliaujančios galingos liūtys. Tūkstančiai žmonių stokoja maisto. Didėja epidemijų pavojus. Nuo liūčių labiausiai nukentėjusios šalys yra Uganda, Kenija, Etiopija, Eritrėja ir Sudanas. Vien tiktai Sudane audringi orai nuo liepos pradžios pareikalavo mažiausiai 87 žmonių gyvybių, nugriovė per 70 tūkstančių namų ir užsėmė svarbius sausumos kelius. Lietaus ir potvynių vandens nuniokoti kaimai dažniausiai yra netvirti, pastatyti iš žemės ir šiaudų. Dabar žmonės neturi kur dėtis. Užgriuvusios liūtys viską griauna, žmones lieka be pastogės, - pasakojo mūsų radijui Sudano sostinėje Chartume dirbantis komboniečių misionierius.

Kun. Luigi Cignolini pasakojo, kad papuolę į tokią situaciją žmonės ieško bet kokios pastogės. Dauguma šių žmonių neturi nieko. Neturi net tokiomis nepaprastomis sąlygomis labai pravarčios plastiko plėvelės. Žmonės stengiasi apsiginti kuo gali, kad ir užsidengdami paprastais maišais, bet tokiais atvejais to tikrai nepakanka. Be to, daugelis geria kritulių vandenį, nors nesunku įsivaizduoti kokios gali būti to pasekmės sveikatai. Beje, jau pranešama apie choleros plėtrą rytų Afrikos regione. Nuo šios ligos jau mirė 50 žmonių ir 700 žmonių ja užsikrėtė. Tačiau anot misionieriaus, medikai geba gan greitai identifikuoti epidemines ligas ir užkirsti joms kelią. Tačiau taip būna miestuose ir vietovėse, kuriose yra sveikatos apsaugos struktūros - o kaimuose viso to nėra, todėl susirgus cholera dažniausiai mirštama nuo jos, ypač kūdikiai ir vaikai.

Pokalbyje su misionieriumi buvo paliesta kita tema - tarptautinės bendruomenės nevienodas dėmesys panašioms katastrofoms pasaulyje, pavyzdžiui liūčių Rytų Afrikoje sukeltų potvynių katastrofai, palyginus su uragano „Dean“ pridarytais nuostoliais Vidurio Amerikoje. Skirdama dėmesį vienai katastrofiškai situacijai, didžioji žiniasklaida kažkaip nepamato kitos, nemažiau rimtos katastrofos.

Dėsninga, - sakė misionierius,- kad turintieji balsą gali naudotis žiniasklaida ir sulaukti daugiau dėmesio. Tačiau kas tokios galimybės neturi, lieka nepastebėtas, kaip rytų Afrikos regiono dykumų gyventojai. Pastarieji tampa nuskriaustais, - kalbėjo mūsų radijui kombonietis, kun. Luigi Cignolini.

Jis perdavė dar viena nerimą keliančia naujieną. Per pastarąsias kelias dienas smarkiai pakilo Nilo aukštupio vandens lygis. O tai reiškia, kad kažkur Etiopijoje ir regiono kalnų lygumose iškrenta neįsivaizduojamas kiekis kritulių. Bet mes nežinome, kokia iš tikrųjų tenykštė padėtis, nes niekas nestebi tų regionų, nei nesirūpina jų gyventojais. O pastarieji neturi masinio komunikavimo priemonių, kartais neturi net paprasto telefono ryšio. Todėl jais nesirūpinama, jie lieka užmiršti. Savaime suprantama, kad turintieji ryšių technologijas yra pranašesni.
All the contents on this site are copyrighted ©.