2007-08-23 16:59:15

Kardinolas Tarcisio Bertone ketvirtadienį išvyko į Peru.


Šv. Tėvo valstybės sekretorius nuo stipraus žemės drebėjimo nukentusiesiems paliudys Popiežiaus dvasinę paguodą ir perduos jo materialinę paramą. Popiežius Benediktas XVI skubiems gelbėjimo veiksmams Peru paskyrė 200 tūkstančių dolerių auką. Tuo tarpu padėtis Peru po stichijos, smogusios Žolinių šventės dieną, laipsniškai gerėja, nors kai kuriuose regionuose ji tebėra gan dramatiška. Žuvo 540 žmonių, nors dar tebeieškoma aukų po griuvėsiais. Žemės drebėjimas nugriovė per 30 tūkstančių gyvenamųjų namų. Tūkstančiai šeimų liko benamiais. Labiausia nukentėjo Pisko miestas. Pasak Ika vyskupo, beveik visose nuo žemės drebėjimo nukentėjusiose vietovėse buvo atkurtas vandens ir elektros tiekimas, išskyrus Piską ir Chinca miestus. Be to, jų gyventojų nepasiekia būtiniausia parama. Ne tik nėra elektros, bet ir trūksta maisto produktų. Namai sugriuvo, o žmonės liko be nieko po atviru dangumi. Pisko mieste nugriuvo 80 procentų visų gyvenamųjų namų. Chinca ir Ika miestuose nukentėjo po maždaug 40 procentų namų. Apie 150 tūkstančių šeimų, priklausantys pačiam vargingiausiam gyventojų sluoksniui, prarado būstą, - pasakojo Vatikano Radijui Ika vyskupas Guido Brena Lopez. Jis pasakojo ir apie Bažnyčios patirtus nuostolius. Minėtuose trijuose miestuose sugriuvo kelios dešimtys bažnyčių. Žemės drebėjimo vietose netrukus lankysis Šv. Tėvo pasiuntinys, Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Tarcisio Bertone. Paklaustas, kaip priims iš Romos atvystantį garbų svečią, vyskupas Lopez pažymėjo, kad kardinolo atvykimas bus kaip tikra Aukščiausiojo malonė. Bus nepaprastas įvykis kardinolo asmenyje priimti patį popiežių. Kartu melsimės. Kardinolas Tarcisio Bertone Ikos Senor de Luren bazilikoje ir Pisko mieste vadovaus Mišioms Peru nuo žemės drebėjimo nukentėjusiesiems.

Kardinolą Bertone Limos oro uoste pasitiks Apaštališkasis Nuncijos Peru, arkivyskupas Rino Passigato, Limos arkivyskupas, kardinolas Juan Luis Cipriani ir Peru vyskupų konferencijos pirmininkas Hector Cabrejos. Penktadienį Vatikano valstybės sekretorių priims Peru prezidentas Alan Garcia, kuris kardinolui Bertone įteiks Peru vyriausybės Saulės Ordino Didįjį Kryžių. Tuoj po apdovanojimo ceremonijos kardinolas Bertone išvyks į žemės drebėjimo labiausiai nuniokotą Pisko miestą. Kitą šeštadienį kardinolas Bertone aukos IX Peru tautinio eucharistinio kongreso pradžios Mišias Chimbote katedroje.
All the contents on this site are copyrighted ©.