2007-08-23 16:18:33

Ekwador: zadania dla konstytuanty


“Nasz kraj potrzebuje odnowy etycznej, gospodarczej i społeczno-politycznej” – tak wyrazili się biskupi Ekwadoru w deklaracji przed zaplanowanymi na 30 września wyborami do zgromadzenia ustawodawczego. Wybranie 130-osobowej konstytuanty zostało przegłosowane w kwietniowym referendum powszechnym. Ma ona dokonać dogłębnej reformy instytucjonalnej państwa, w tym opracować nową ustawę zasadniczą.

Według biskupów kandydaci na przyszłych ustawodawców powinni odznaczać się „sprawdzoną uczciwością”. Muszą być również „świadomi swego obowiązku pracy na rzecz wspólnego dobra”. „Mają się kierować wizją przyszłości, która nie może być uwarunkowana własnymi wygodami” – dodają biskupi. Tylko tacy ustawodawcy będą w stanie „położyć kres niestabilności państwa i wytyczyć drogę do potrzebnych reform” – czytamy w deklaracji ekwadorskiego episkopatu.

Wśród oczekiwanych zadań stojących przed zgromadzeniem ustawodawczym, biskupi wymieniają „ochronę nienaruszalnego i świętego prawa do życia i godności osoby ludzkiej od jej poczęcia aż do naturalnej śmierci”. Mówią także o niezbędnych prawach rodziny oraz równym dostępie wszystkich do edukacji. Zwracają uwagę na konieczne reformy ekonomiczne, które pozwolą zwiększyć produkcję i lepiej rozdzielać dobra. Parlament ma także chronić wolność religijną w imię dobrze pojętej laickości państwa.

Ekwadorscy biskupi wyrazili też pragnienie, aby dzięki pracom przyszłej Konstytuanty ich kraj stał się wreszcie „państwem prawa gwarantującym moralność publiczną i prywatną, w którym szanuje się wolność i sprawiedliwość dla wszystkich”.

wp/ RVAll the contents on this site are copyrighted ©.