2007-08-22 15:27:56

Regalitatea Sfintei Fecioare Maria: titlu de slujire, nu de stăpânire


RV 22 aug 2007. Biserica celebrează la 22 august comemorarea Fericitei Fecioara Maria, Regină. Ce înseamnă însă titlul de "regină"? Ne răspunde pr. Stefano De Fiores, expert în mariologie:
ins – "Titlul de 'regină' nu-l putem înţelege în funcţie de ceea ce vedem de obicei într-o monarhie, dar trebuie să ne raportăm la domeniul spiritual. Şi răspunsul vine din Sfânta Scriptură, când ne ajută să înţelegem că regalitatea, coroana pe care o presupune este o realitate ce se situează la încheierea, la ţelul vieţii noastre. 'Fii credincios pînă la moarte şi îţi voi da coroana vieţii", găsim în cartea Apocalipsului. La fel, şi Sfântul Paul vorbeşte de o 'coroană nepieritoare'. Aşadar, este vorba de răsplata pe care Domnul ne-o va dărui, întru cât coroana, chiar şi prin forma ei rotundă, semn de perfecţiune, care se aşează deasupra capului, indică succesul unei vieţi pusă în slujirea lui Dumnezeu. Prin harul Domnului, Maria a participat la regalitatea lui Cristos, învingând forţele morţii şi realizându-se în viaţa Împărăţiei Cerurilor".

Maria, aşadar, este regină pentru că e smerită. În Magnificat citim că Domnul îi înalţă pe cei umili şi îi dă jos de pe tron pe cei puternici…
Ins – "Aceasta este cheia prin care înţelegem titlul de 'regină', într-un mod care este departe de orice triumfalism. Ea este slujitoarea încoronată în slavă, slujitoarea smerită a Domnului care este înălţată mai presus de îngeri, datorită răspunsului plenar pe care ea l-a dat la chemarea credinţei".

Istoria oamenilor este deseori marcată de violenţă iar Maria este invocată ca regină a păcii…
Ins – "Pacea este sinteza tuturor bunurilor mesianice şi Maria este Cea care calcă 'dragonul', adică forţele răului care îşi înmulţesc resursele pentru a combate ţesutul de bine ce se concentrează în chip deosebit în Biserică. Maria ne apără de atacurile duşmanului, pentru că regalitatea ei constă mai ales în a stăvili puterile malefice. Şi noi, în virtutea botezului, trebuie să fim dominatorii răului Satanei şi Maria ne ajută în această luptă, în care Cristos a dat Satanei lovitura mortală. Acesta, prin urmare, nu mai poate face tot ceea ce vrea, pentru că de acum, soarta lui a fost decisă de puterea mântuitoare a Răscumpărării, cum îi plăcea să repete deseori lui Ioan Paul al II-lea".
All the contents on this site are copyrighted ©.