2007-08-22 16:17:21

Audiencja ogólna: katecheza o św. Grzegorzu z Nazjanzu


Do wypływającej ze zjednoczenia na modlitwie z Bogiem, gorliwości w pełnieniu dzieł miłosierdzia zachęcał Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej. W katechezie mówił o nauczaniu św. Grzegorza z Nazjanzu. Papież przypomniał życiowe motto tego wielkiego teologa: „Zostałem stworzony, aby wznosić się ku Bogu przez moje dzieła”. Przypomniał też jego wielkie zasługi, gdy chodzi o obronę orzeczenia Soboru Nicejskiego na temat Trójcy Świętej.

Życiowym mottem tego wielkiego teologa było powiedzenie: „Zostałem stworzony, aby wznosić się ku Bogu przez moje dzieła.” Faktycznie oddał całkowicie na służbę Bogu i Kościołowi swój talent pisarza i mówcy. W jego licznych dziełach możemy odnaleźć głęboką medytację nad tajemnicą Trójcy Świętej. Solidnymi argumentami bronił orzeczenia Soboru Nicejskiego, które mówi, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach – „Ojciec, Syn i Duch Święty, trojakie światło w tej samej chwale zjednoczone”. Drugim wielkim tematem refleksji Grzegorza była prawda, że Chrystus był w pełni człowiekiem. Dowodził, że Syn Boży, aby zbawić człowieka w całości jego ciała, duszy i ducha, przyjął wszystkie elementy natury ludzkiej. W przeciwnym razie człowiek nie zostałby zbawiony. Stając się Człowiekiem, Chrystus dał nam możliwość stawania się takimi, jakim On jest. Konsekwentnie św. Grzegorz dowodził, że Maryja, która dała naturę ludzką Chrystusowi, jest prawdziwą Matką Boga (Theotókos). W końcu, zwłaszcza w swoim nauczaniu oratorskim, przypominał, że powinniśmy być solidarni z innymi, bo „wszyscy jesteśmy jedno w Chrystusie”. Dlatego wzywał do gorliwości w pełnieniu dzieł miłosierdzia wobec innych. Ta zaś gorliwość powinna wypływać ze zjednoczenia z miłością Boga w żarliwej, nieustannej modlitwie. W niej powinniśmy zwracać swe serce ku Bogu, aby Mu się powierzyć w ofierze, która ma być oczyszczona i przemieniona”.

Benedykt XVI wskazał na nieprzemijającą aktualność dzieł pozostawionych przez św. Grzegorza z Nazjanzu. Nauczał on, że człowiek ma naśladować dobroć i miłość Boga. Pisał m.in.: „Jeśli jesteś zdrowy i bogaty ulżyj potrzebom ludzi biednych i chorych; jeśli jesteś szczęściarzem pomóż tym, których dotyka nieszczęście; bądź bogatym nie tyle w dobra, ile w miłosierdzie; nie tyle w złoto, ile w cnoty, co więcej – podkreślał św. Grzegorz – szczyć się tylko cnotami”.

Pozdrawiając Polaków Ojciec Święty nawiązał do 150. lat obecności zmartwychwstańców na Mentorelli.

Słuchaj Papieża po polsku: RealAudioMP3

„Pozdrawiam Polaków, a zwłaszcza księży zmartwychwstańców, którzy od stu pięćdziesięciu lat opiekują się sanktuarium maryjnym na Mentorelli. To miejsce, które tak chętnie odwiedzał Jan Paweł II i mnie jest bardzo drogie. Dziś obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Królowej. Wszystkich tu obecnych zawierzam Jej opiece i serdecznie wam błogosławię”.


Do watykańskiej Auli Pawła VI przybyło 1300 Polaków:

Słuchaj wypowiedzi polskich uczestników audiencji: RealAudioMP3
 

 
Pozdrawiając pielgrzymów języka hiszpańskiego Benedykt XVI kolejny raz wyraził swą bliskość duchową z doświadczonym tragedią trzęsienia ziemi narodem peruwiańskim. Zaapelował o dalsze, konkretne gesty solidarności chrześcijańskiej. Po audiencji Papież powrócił śmigłowcem do swej letniej rezydencji w Castegandolfo.

bz/ RV
All the contents on this site are copyrighted ©.