2007-08-20 16:11:39

Mityng Rimini: H.G. Poettering o roli wartości w integrowaniu Europy


Wartości, na których zbudowana jest Europa są czynnikiem łączącym wszystkich jej mieszkańców. Taką myśl przekazał przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Poettering uczestnikom Mityngu Przyjaźni między Narodami w Rimini. 19 siepnia wziął on tam udział w panelu na temat tożsamości Europy.

„Chciałbym, aby Unia Europejska jednoczyła nie tylko elity, ale wszystkich obywateli” – stwierdził niemiecki polityk. Dodał, że aby to osiągnąć, należy jasno sprecyzować fundamentalne wartości, na których budowana jest Unia. Poettering wskazał na prawa człowieka, demokrację i ochronę osoby ludzkiej, jako wartości wspólne wszystkim Europejczykom. Zaznaczył, że są to pryncypia obecne również w kulturze judeochrześcijańskiej.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego wyraził niezadowolenie z braku jasnego zapisu o chrześcijańskich korzeniach Europy, zarówno w preambule do Konstytucji, jak i w negocjowanym obecnie Traktacie. „Niestety nie udało nam się tego dokonać głównie z powodu oporu rządów Francji i Belgii” – stwierdził Hans-Gert Poettering.

wp/ADNK/Ansa
All the contents on this site are copyrighted ©.