2007-08-19 17:24:33

Tema adevărului în centrul celui de-al 28-lea "Miting pentru Prietenia între Popoare" în curs de duminică la Rimini până la 25 august


RV - 19 august 2007) Aşa cum a subliniat Papa la întâlnirea pentru rugăciunea „Angelus”, s-a deschis duminică dimineaţă la Rimini a 28-a ediţia a Mitingului pentru Prietenia între Popoare pe tema „Adevărul este destinul pentru care am fost creaţi”, preluată liber dintr-un citat al mons. Lugi Giussani, fondatorul mişcării „Comuniune şi Eliberare”. De duminică până la 25 august, prin cele 118 întâlniri, 12 expoziţii, 20 de spectacole şi peste 400 de relatori, Mitingul oferă o vastă panoramă internaţională de experienţe şi mărturii legate de tema căutării şi mărturisirii adevărului. Din Rimini, trimisul nostru Luca Collodi:
Ins - „Setea de adevăr constituie dintotdeauna o năzuinţă profundă şi o sfidare angajantă pentru orice fiinţa umană”. Cu aceste cuvinte pronunţate în timpul predicii la Liturghia de inaugurare cardinalul Tarcisio Bertone a deschis oficial a 28-a ediţia a Mitingului de la Rimini. Este prima dată când un secretar de stat vatican inaugurează Mitingul organizat de „Comuniune şi Eliberare”. „În actualul context socio-cultural”, a subliniat cardinalul Bertone, „nu rareori adevărul ajunge să-şi piardă valoarea universală pentru a deveni un reper „relativ”.
„De fapt termenul adevăr este deseori echivalat cu cel al opiniei, şi este declinat atunci în mod necesar la plural: există atâtea adevăruri, adică atâtea opinii adesea divergente între ele. Uneori se are impresia că, în climatul de relativism şi de scepticism de care este pătrunsă civilizaţia noastră, se ajunge la a proclama chiar o neîncredere radicală în posibilitatea de a cunoaşte adevărul”.
„În realitate”- a afirmat cardinalul, „tocmai apărarea păcii, a iubirii, a adevărului şi a binelui sunt la originea unei lupte fără frontiere între Atotputernicul şi Satana”, al cărei obiectiv este „a distruge opera lui Dumnezeu şi a abate omul de la prietenia sa”.
„Rezultatul este însă insuccesul şi ruina, nefericirea şi moartea. Isus a venit să demaşte strategia diabolică, vicleană şi abilă. Focul pe care El a venit să-l aducă pe pământ este, într-adevăr, cel al divizării de demon; focul adevărului care luminează adevăratul chip al Satanei ca tată al minciunii: focul care face să se deosebească în mod clar binele de rău, adevărul de eroare. Un foc, de aceea, de „sfântă” discordie şi care obligă pe fiecare dintre noi la a lua poziţie, la a decide clar dacă să stea cu Dumnezeu sau împotriva Lui”.

Cardinalul Bertone a încredinţat Mitingului sarcina de „a ajuta societatea de azi la a înţelege că „adevărul este destinul pentru care am fost făcuţi”.
Sfânta Liturghie a fost celebrată sala Auditoriu a Târgului de la Rimini în prezenţa a numeroşi oaspeţi şi a peste 3200 de voluntari, tineri şi adulţi din mişcarea „Comuniune şi Eliberare” care vor lucra gratuit timp de o săptămână, provenind din diferite ţări ale lumii. La terminarea Liturghiei, toţi au urmărit pe un mare ecran rugăciunea „Îngerul Domnului” recitată de Papa la Castel Gandolfo, subliniind prin îndelungi aplauze salutul lui Benedict al XVI-lea. Mitingul s-a deschis însă cu ştirea tristă a morţii, noaptea trecută în oraşul Forli, a unui mare prieten al mişcării Comuniune şi Eliberare, cântăreţul autor Claudio Chieffo. Ediţia din 2006 îl avuse pentru ultima dată pe scena din Rimini. Reuşea prin cântecele sale să comunice adevărul, acel adevăr pe care acum l-a îmbrăţişat”.
Ins - Secvenţe muzicale din Imnul mişcării "Comuniune şi eliberare".

Aici serviciul audio: RealAudioMP3All the contents on this site are copyrighted ©.