2007-08-17 18:50:16

"Mergem la Sibiu cu spiritul pelerinilor pentru a ne converti din nou la Cristos!" - mons. Aldo Giordano despre apropiata Adunare Ecumenică Europeană


RV 17 aug 2007. Se apropie, cu paşi grăbiţi, a III-a Adunare Ecumenică de la Sibiu, între 4-9 septembrie. Moartea venerabilului patriarh Teoctist al Bisericii Ortodoxe Române a afectat, cum era şi firesc, spiritul pregătirilor pentru această importantă întâlnire ecumenică europeană. Participarea celui care a fost gazdă primitoare pentru pelerinajul lui Ioan Paul al II-lea la Bucureşti, în mai 1999, ar fi fost o garanţie indiscutabilă pentru opţiunea ecumenică a Bisericii Ortodoxe din România. Cu toate acestea, există certitudinea că spiritul organizatoric şi ospitalitatea românească vor dovedi încă o dată, cu această ocazie, că ştiu să răspundă cu generozitate la semnele timpurilor. Mai mult ca în trecut, gândul şi rugăciunea Bisericilor catolică şi ortodoxă din România, ale Comunităţilor ecleziale din ţară şi din Europa, dar şi de dincolo de Bătrânul Continent, se orientează de acum în linie dreaptă spre con-capitala europeană a culturii 2007. Peste 2000 de delegaţi, catolici, evanghelici şi ortodocşi se vor întâlni aici pentru manifestările religioase având ca temă "Lumina lui Cristos luminează tuturor. Speranţă de reînnoire şi unitate în Europa".
Întâlnirea ecumenică se desfăşoară la 10 ani de la Adunarea de la Graz, în Austria, pe tema "Reconcilierea, darul lui Dumnezeu şi izvor de viaţă nou" şi la 18 ani de la prima Adunare Ecumenică europeană, organizată la Basel, în Elveţia, în 1989, pe tema "Pace în dreptate".

Care sunt, însă, aşteptările întâlnirii de la Sibiu? Redacţia centrală a cules mărturia mons. Aldo Giordano, secretarul general al Consiliului Conferinţelor Episcopale din Europa:
Ins – "Se aşteaptă ca această Adunare să fie cu adevărat o nouă pornire la drum pentru a redescoperi acea lumină care să ne ajute să facem un pas înainte pe calea reconcilierii între creştini. Se aşteaptă, de asemeni, să vrem să ne întrebăm cu adevărat care este contribuţia pe care, ca creştini, o putem da la marile provocări ale Europei actuale şi la marile sfidări din lumea modernă. Ne gândim la noile interogative, cele legate de terorism, emergenţa marilor naţiuni asiatice, problemele etice din sectorul biotehnologiei, etc..."
Care piste vor fi căutate la Sibiu pentru a da un nou elan dinamismului ecumenic?
Ins – "Avem o temă în mod vădit cristologică: lumina lui Cristos luminează tuturor, pentru a spune care este speranţa noastră. Aşadar, mergem la Sibiu cu spiritul de pelerini pentru ne converti din nou la Cristos. Astăzi, avem această convingere că trebuie să pornim din nou de la Evanghelie, de la creştinism, şi numai persoanele care cunosc creştinismul şi îl trăiesc cu adevărat, pot da o contribuţie la ecumenism. Suntem conştienţi că primul mare obstacol al ecumenismului este ignorarea creştinismului sau superficialitatea vieţii creştine. Un al doilea pas este acela de a deveni mai conştienţi de apartenenţa noastră eclezială, de identitatea noastră, pentru cine nu trăieşte în profunzime sau nu cunoaşte cu adevărat propria Biserică sau propria comunitate, cu greu va fi în măsură să contribuie la dialogul cu membrii altor comunităţi. În plus, vrem să aprofundăm colaborarea concretă care reflectă unitatea de fond pe care o avem deja între comunităţi şi Biserici şi care dorim să o exprimăm în mod mai concret printr-o angajare comună în privinţa dreptăţii, păcii şi solidarităţii".
Dar în actualul context istoric şi cultural, care credeţi că este provocarea cea mai urgentă a Bătrânului continent?
Ins – "Suntem în interiorul unei Europe care întâmpină dificultăţi în căutarea idealurilor şi valorilor sale, dar percepem, pe de altă parte, că în aceeaşi Europă există o mare căutare de sens. Aşadar, devine extrem de urgent pentru Europa, care conştient sau nu, caută o lumină, să dea mărturie că această lumină există. Numai în acest fel Europa, redescoperind acea lumină care, în viziunea noastră, se naşte şi face parte din rădăcinile creştinismului, va fi în măsură să înfrunte marile provocări ale lumii actuale. Suntem într-o lume diferită faţă de cea în care s-au desfăşurat adunările ecumenice europene precedente: în 1989, la Basel, Europa era despărţită de un zid; în '97, la Graz, Europa căuta încă o cale spre libertate şi unificarea continentului. Acea Europă nu putea să-şi imagineze că va trebui să se confrunte atât de curând cu terorismul, cu creşterea abisului dintre nordul şi sudul lumii, cu întâlnirea dintre culturi şi religii, cu un fenomen al migraţiilor atât de mare; nu-şi imagina că dezvoltarea ştiinţifică şi tehnică avea să pune interogative etice atât de profunde încât privesc îndeaproape viziunea însăşi despre om. Acestea sunt provocările pe care le întâlneşte umanitatea şi Europa. Nu ne mai putem mulţumi cu o lumină care vine din veacul Luminilor, din Iluminism, lumina unei raţiuni prevalent tehnico-ştiinţifică, din anumite puteri lumeşti. Avem nevoie de o nouă lumină şi noi pornim pe drumul spre Sibiu pentru da mărturie pentru această lumină, pentru a căuta împreună această nou lumină".

Aici, serviciul audio: RealAudioMP3All the contents on this site are copyrighted ©.