2007-08-15 12:09:01

Fecioara Maria răsfrânge din cer lumina sa asupra istoriei omenirii: alocuţiunea lui Benedict al XVI-lea la rugăciunea "Angelus" în solemnitatea Adormirii Maicii Domnului (text)


(RV - 15 august 2007) După ce a celebrat Sfânta Liturghie la ora 8 în biserica parohială Sfântul Toma de Villanova din Castel Gandolfo, papa Benedict al XVI-lea a recitat la amiază antifonul marian Îngerul Domnului împrueni cu pelerinii reuniţi în curtea interioară a reşedinţei pontificale de vară de pe malul Lacului Albano. După alocuţiunea dedicată sărbătorii Adormirii Maicii Domnului şi recitarea rugăciunii „Angelus”, între saluturile particulare s-a aflat unul special în limba germană adresat direct tinerilor participanţi la pelerinajul internaţional de la Mariazell din Austria cu ocazia celor 850 de ani de la înfiinţarea sanctuarului şi în vederea vizitei Papei în această ţară în perioada 7-9 septembrie.

Iată alocuţiunea Papei în traducerea noastră de lucru:

„Dragi fraţi şi surori, celebrăm astăzi solemnitatea Înălţării Fericitei Fecioare Maria. Este vorba de o sărbătoare străveche care îşi află temeiul ultim în Sfânta Scrisptură: aceasta, de fapt, o prezintă pe Fecioara Maria strâns unită cu Fiul său divin şi mereu solidară cu El. Mama şi Fiul apar strâns asociaţi în lupta împotriva duşmanului infernal până la deplina victorie asupra lui. Această victorie se exprimă, în special, în depăşirea păcatului şi a morţii, adică în depăşirea acelor duţmani pe care Sfântul Paul îi prezintă mereu împreună (cfr Rom 5,12.15-21; 1Cor 15,21-26). De aceea, aşa cum învierea glorioasă a lui Cristos a fost semnul definitiv al acestei victorii, tot astfel glorificarea Mariei şi în trupul său feciorelnic constituie confirmarea finală a deplinei sale solidarităţi cu Fiul atât în luptă cât şi în biruinţă.

Interpret al acestei profunde semnificaţii teologie a misterului s-a făcut Suijitorul lui Dumnezeu papa Pius al XII-lea pronunţând la 1 noiembrie 1950 solemna definiţie dogmatică a acestui privilegiu marian. El declara: „În felul acesta mărita Mamă a lui Dumnezeu, unită tainic cu Isus Cristos din toată veşnicia prin unul şi acelaşi decret de predestinare, Neprihănită în Zămislirea sa, Fecioară nepătată în maternitatea sa divină, Aliată generoasă a Divinului Răscumpărător, care a repurtat un triumf deplin asupra păcatului şi asupra urmărilor lui, la sfârşit, ca încununare supremă a privilegiilor sale, a dobândit să fie ferită de stricăciunea mormântului şi, învinsă moartea cum făcuse deja Fiul său, să fie înălţată cu sufletul şi trupul în slava Cerului, unde străluceşte ca Regină la Dreapta Fiului său, Rege nemuritor al veacurilor” (Const. Munificentissimus Deus: AAS 42 [1950], 768-769).

Dragi fraţi şi surori, înălţată la cer, Maria nu s-a îndepărtat de noi, dar rămâne şi mai aproape iar lumina sa se răsfrânge asupra vieţii noastre şi asupra istoriei întregii omeniri. Atraşi de strălucirea cerească a Mamei Răscumpărătorului, alergăm cu încredere la Aceea care de sus priveşte la noi şi ne ocroteşte. Avem toţi nevoie de ajutorul şi de mângâierea sa pentru a înfrunta încercările şi provocările de fiecare zi; avem nevoie de a o simţi ca mamă şi soră în situaţiile concrete ale existenţei noastre. Şi pentru a putea fi părtaşi într-o zi de acelaşi destin al ei, să o imităm acum în urmarea docilă a lui Cristos şi în slujirea generoasă a fraţilor. Acesta este singurul mod pentru a pregusta, deja în pelerinajul nostru pământesc, bucuria şi pacea pe care le trăieşte în plinătate cine ajunge la ţinta nemuritoare a Paradisului”.

După recitarea antifonului „Îngerul Domnului”, Benedict al XVI-lea a adresat saluturi particulare în limbile franceză, engleză, germană, spaniolă, polonă şi italiană. Salutul în germană a fost unul deosebit. Fiind stabilită legătura prin radio cu Mariazell din Austria, Sfântul Părinte a salutat tinerii participanţi la pelerinajul internaţional la acest sanctuar care împlineşte 850 de ani de la înfiinţare şi unde Papa se va duce cu ocazia vizitei în Austria din perioada 7-9 septembrie anul acesta.

 
 All the contents on this site are copyrighted ©.