2007-08-13 15:20:32

Mirė Kazys Lozoraitis


Pirmadienio, rugpjūčio 13-osios, ankstų rytą Romos Agostino Gemelli klinikoje po sunkios ligos mirė buvęs mūsų kolega Vatikano radijo lietuvių redakcijoje, diplomatas, ilgametis Lietuvos ambasadorius prie Šventojo Sosto Kazys Lozoraitis.

Kazys Lozoraitis gimė 1929 metų liepos 23 dieną Berlyne, diplomato Stasio Lozoraičio ir Vincentos Matulaitytės – Lozoratienės šeimoje. Jo tėvas tuo metu dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Vokietijoje. Su šeima grįžo į Lietuvą 1933 metais, tačiau po kelerių metų vėl teko vykti į užsienį – šįkart į Romą ir visam gyvenimui. Tėvas 1939 metų birželį buvo paskirtas Lietuvos atstovu Italijos Karalystėje. Lozoraičių šeimą Romoje užklupo 1940 metų vasarą Lietuvą ištikusi nelaimė. Sovietams užėmus Lietuvą, fašistinės Italijos vyriausybė, sovietams reikalaujant, privertė perduoti sovietų pasiuntinybei Lietuvos atstovybės pastatą Romos Via Nomentana gatvėje. Lozoraičių šeima, su vienuolikos metų Kaziu ir vyresniuoju broliu Stasiu persikėlė gyventi į Lietuvos atstovybę prie Šventojo Sosto, kuriai vadovavo, irgi 1939 metais kaip Lozoraičiai, į Romą atvykęs Stasys Girdvainis. Ambasada Kaziui nuo vaikystės buvo namai. Užaugęs dviejų diplomatų – tėvo ir ministro Girdvainio artumoje, ir Kazys Lozoraitis savaime susiformavo kaip Lietuvos diplomatas.

1960 metais Kazys Lozoraitis formaliai pradėjo dirbti Lietuvos atstovybėje, eidamas ministro Girdavainio asmeninio sekretoriaus ir vėliau atstovybės kanceliarijos vedėjo pareigas. Tuo pat metu taip pat aktyviai dalyvavo Italijos lietuvių bendruomenės veikloje; talkino rengiant Italijos valstybių radijo laidas lietuvių kalba, o 1972 metais taip pat įsidarbino Vatikano radijo lietuvių redakcijoje.

Mūsų radijuje Kazys Lozoraitis dirbo du dešimtmečius. 1992 metų gegužės mėnesį nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos vyriausybė paskyrė jį Lietuvos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi prie Šventojo Sosto. Po dviejų mėnesių, 1992 metų liepos 11 dieną priimdamas ambasadoriaus Kazio Lozoraičio skiriamuosius raštus, popiežius Jonas Paulius II jam sakė: „Jūsų Ekscelencijos šiandienis atvykimas į Romos Vyskupo būstą yra kur kas daugiau negu vien skiriamųjų raštų įteikimo ceremonija; šio susitikimo Apaštalų Sostas ir Lietuva laukė ir tikėjosi ilgus metus. (...) Aš, kai ir Jūs, norėčiau pabrėžti, kad dabar mes ne užmezgame naujus Apaštalų Sosto ir Lietuvos santykius, bet grąžiname jiems visą spindesį, po šio ilgo pusamžio, kurio būvyje Apaštališkieji Rūmai visą laiką buvo atviri Lietuvos Pasiuntinybei, ištikimai atstovavusiais Romoje išmėginimus patiriančiai jūsų tautai“. Ta pačia proga popiežius Jonas Paulius II ambasadoriui Lozoraičiui taip pat pranešė, kad mielai priima Lietuvos vyskupų ir vyriausybės kvietimą aplankyti Lietuvą ir kad atvyks 1993 metų rugsėjo mėnesį.

1994 metais Kazys Lozoraitis buvo taip pat paskirtas pirmuoju Lietuvos ambasadoriumi prie Maltos Ordino. Ambasadai prie Šventojo Sosto ir Maltos Ordino vadovavo iki 2004 metų lapkričio 15 dienos. Per tuos keliolika metų nusipelnė visų pagarbos ir meilės. Vatikane nebuvo žmogaus, kuris jo nepažinotų. Visi, pradedant eiliniu policininku ar durininku, o baigiant vyskupais ir kardinolais, vos žengusį pro Vatikano vartus jį atpažindavo, pasisveikindavo ir pasišnekučiuodavo.

Pasitraukęs iš tarnybos ambasadoje, Kazys Lozoraitis atsidėjo kitam didžiuliam darbui – tėvo ir brolio archyvų ir bibliotekos tvarkymui. Visai neseniai kelios dešimtys tūkstančių Lozoraičių bibliotekos knygų iškeliavo į Lietuvą. Kazys Lozoraitis dažnai užsimindavo taip pat apie ketinimą rašyti atsiminimus.

Vilniuje dalyvavęs šiemetinėje Mindaugo vainikavimo metinių šventėje, prieš liepos vidurį parvykęs į Romą, sunegalavo. Diagnozuota nepagydoma liga.

Amžinąjį atilsį duok Kaziui Lozoraičiui, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam te šviečia.

Pagerbdami ambasadoriaus ir buvusio mūsų kolegos atminimą, kviečiame pasiklausyti jo pasisakymo per Vatikano radiją įrašo. Štai ką ambasadorius Kazys Lozoraitis kalbėjo 2000 metų lapkričio 27 dienos mūsų laidoje, kai buvo minimos pirmosios Vatikano radijo laidos lietuvių kalba transliavimo 60-osios metinės.

RealAudioMP3

Kazio Lozoraičio laidotuvės įvyks Romoje, Santa Maria ai Monti bažnyčioje, ketvirtadienį, rugpjūčio 16 dieną, 10.30 valandą. Rudenį palaikus ketinama perkelti į Lietuvą.
All the contents on this site are copyrighted ©.