2007-08-13 18:20:45

Austrijoje pagerbtas kardinolo Koenigo atminimas


Tūkstančiai jaunų žmonių iš Austrijos ir iš kaimyninių Vidurio Europos šalių sekmadienį atkeliavo į Mariazell šventovę. Ši jaunimo piligrimystė, kurios renginiai vyks kelias dienas ir bus užbaigti Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės dieną, yra vienas pagrindinių Austrijos Bažnyčios pasirengimo popiežiaus Benedikto XVI vizitui etapų. Šv. Tėvas Austrijoje lankysis rugsėjo 7-9 dienomis. Pagrindinis jo kelionės tikslas – dalyvauti šiemet sukankančių Mariazell šventovės įkūrimo 850-ųjų metinių minėjime.

Dalyvaujat į Mariazell šventovę susirinkusiam jaunimui, Vienos arkivyskupas kardinolas Christoph Schoenborn sekmadienį Mariazell bazilikos koplyčioje pašventino prieš trejus metus mirusio kardinolo Franzo Koenigo memorialą. Tai architekto Wolfgango Feyferliko sukurta stiklo konstrukcija, apgaubianti kardinolo Koenigo vyskupišką kryžių ir žiedą, rožinį ir kitas su jo gyvenimu ir veikla susijusias relikvijas.

Buvęs Vienos arkivyskupas kardinolas Franz Koenig mirė 2004 metų kovo 13 dieną, eidamas 99-uosius gyvenimo metus. Popiežių Jono XXIII ir Pauliaus VI laikais jis išgarsėjo savo pastangomis padėti komunistų valdomų Europos šalių Bažnyčioms, pirmiausia kaimyninėje Vengrijoje, o taip pat Čekoslovakijoje ir Jugoslavijoje. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.