2007-08-12 12:12:27

Pe acest pământ, toţi suntem în trecere; cetatea cu temelii solide este cerul: Benedict al XVI-la la rugăciunea "Angelus" la Castel Gandolfo. Apel la solidaritate cu populaţiile din sud-estul Asiei lovite de inundaţii (text)


(RV - 12 august 2007) Numeroşi pelerini s-au reunit duminică la Castel Gandolfo în curtea interioară a reşedinţei pontificale pentru a asculta alocuţiunea Papei şi a se ruga împreună antifonul marian Îngerul Domnului, acea rugăciune care, potrivit tradiţiei catolice, se recită de trei ori pe zi, dimineaţa, la amiază şi seara, contemplând principalele mistere ale mântuirii.

În continuare, alocuţiunea lui Benedict al XVI-lea în traducerea noastră de lucru.

„Dragi fraţi şi surori, liturgia acestei duminici, a XIX-a din timpul ordinar ne pregăteşte, într-un anume fel, la solemnitatea Ridicării Mariei la cer pe care o vom celebra la 15 august. De fapt, ea este cu totul orientată spre viitor, spre cer, unde Fecioara Sfântă ne-a precedat în bucuria paradisului. În special, pagina evanghelică, continuând mesajul duminicii trecute, invită creştinii să se detaşeze de bunurile materiale în mare parte iluzorii, şi să-şi îndeplinească în mod fidel propria datorie cu o tendinţă constantă spre înalt. Credinciosul rămâne treaz şi vigilent pentru a fi gata să-l primească pe Isus când va veni în slavă. Prin exemple luate din viaţa cotidiană, Domnul îndeamnă ucenicii săi să trăiască în această dispoziţie interioară, asemenea acelor servitori din parabolă care sunt în aşteptarea întoarcerii stăpânului lor:”Fericiţi sunt servitorii aceia - spune El - pe care stăpânul la întoarcerea sa îi va găsi încă veghind” (Lc 12,37). Trebuie, deci, să veghem, rugându-ne şi făcând binele.

Este adevărat, pe pământ suntem toţi în trecere, cum bine ne aminteşte a doua lectură a liturgiei de azi, luată din Scrisoarea către Evrei. Ea ni-l prezintă pe Abraham în haină de pelerin, ca un nomad care trăieşte într-un cort şi poposeşte într-o regiune străină. Ceea ce îl călăuzeşte este credinţa. „Datorită credinţei - scrie autorul sacru - Abraham, chemat de Dumnezeu, a ascultat plecând către o ţară care urma să-i fie dată de moştenire şi a plecat fără să ştie unde merge (Ev 11,8). Adevărata sa ţintă era de fapt „cetatea cu temelii solide, al cărei arhitect şi constructor este însuşi Dumnezeu (Ev 11,10). Cetatea la care se face aluzie nu este în lumea aceasta, dar este paradisul. Era foarte conştientă de aceasta comunitatea creştină primară care se considera „străină” aici pe pământ şi numea nucleele sale rezidente în oraşe „parohii”, ceea ce înseamnă tocmai colonii de străini (în greacă roikoi) (cfr 1Pt 2,11). În felul acesta primii creştini trăiau caracteristica cea mai importantă a Bisericii, care este tocmai tinderea spre cer. Liturgia de astăzi a Cuvântului vrea de aceea să ne invite să ne gândim „la viaţa veacului ce va veni”, cum repetăm de fiecare dată când prin Crez facem profesiunea noastră de credinţă. O invitaţie la a ne cheltui existenţa în mod chibzuit şi prevăzător, la a considera cu atenţie destinul nostru, adică acele realităţi pe care noi le chemăm ultime: moartea, judecata finală, veşnicia, iadul şi raiul.

Fecioara Maria, care din cer veghează asupra noastră, să ne ajute să nu uităm că aici, pe pământ, suntem doar în trecere şi să ne înveţe să ne pregătim la a-l întâlni pe Isus care „şade de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul, de unde va veni să-i judece pe cei vii şi pe cei morţi”.

După recitarea antifonului marian „Angelus”, Papa a adresat saluturi particulare în limbile franceză, engleză, germană, spaniolă, polonă şi italiană.

 
Dar mai întâi în italiană a lansat un mesaj către populaţiile din ţările Sud-Estului Asiatic lovite de inundaţii:

„Zilele trecute, grave inundaţii au devastat diferite ţări din sud-estul asiatic provocând numeroase victime şi milioane de fără adăpost. Exprimând profunda mea participare la durerea populaţiilor lovite, îndemn comunităţile bisericeşti să se roage pentru victime şi să susţină acele iniţiative de solidaritate promovate pentru a alina suferinţele atâtor persoane greu încercate. Să nu lipsească acestor fraţi şi surori ale noastre ajutorul imediat şi generos al Comunităţii internaţionale!”

În cuvântul adresat pelerinilor polonezi Papa a spus că prin ei adresează salutul său şi expresiile de uniune sprituală cu toţi cei care în aceste zile se duc la Jasna Gora şi la celelalte sanctuare mariane. Oboseala drumului unită cu rugăciunea fierbinte să aducă roade abundente în viaţa fiecăruia dintre pelerini, a familiilor lor şi a întregii societăţi din Polonia", a fost urarea papei Benedict .
All the contents on this site are copyrighted ©.