2007-08-11 17:44:05

Italijos Bažnyčia paaukojo milijoną eurų nuo stichinių nelaiminių nukentėjusiems keturių Azijos šalių gyventojams.


Italijos vyskupų konferencija padovanojo milijoną eurų pastarosiomis dienomis nuo liūčių nukentėjusių Bangladešo, Pakistano, Nepalo ir Indijos regionų gyventojams. Pinigai perduoti minėtose šalyse veikiančioms katalikiškoms karitatyvinėms organizacijoms, kurios Italijos Bažnyčios auką, savo nuožiūra, skirs nuo liūčių nukentėjusiuose regionuose vykdomiems darbams.

Milijono eurų suma paimta iš Italijos kunigų išlaikymo fondo. Pagal Šv. Sosto ir Italijos konkordatą, sudarytą 1929 metais pasirašant vadinamąsias Laterano sutartis ir atnaujintą bei papildytą 1984 metais, yra įkurtas fondas, į kurį įplaukia dalis – 0,8 procento – Italijos piliečių mokamų mokesčių. Visi Italijos gyventojai, mokėdami fizinių asmenų pajamų mokestį, privalo nurodyti kam skiria minėtą mokesčių dalį. Nieks nuo šio mokesčio neatleidžiamas. Galima jį skirti savo religiniai bendrijai, o netikintieji, nenorintys remti religinių bendrijų, gali šią sumą skirti valstybė vykdomai socialinei paramai. Šis fondas moka nedideles algas kunigams bei jo lėšomis finansuojama Bažnyčios karitatyvinė veikla tiek Italijoje, tiek ir užsienyje. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.