2007-08-09 17:57:08

Nauja knyga apie Popiežiaus brolį


Vokietijoje netrukus bus išleista biografinė knyga apie Popiežiaus brolį. Herderio leidyklos knyga taip ir vadinsis „Popiežiaus brolis. Georg Ratzinger ir Regensburgo katedros vaikų choras“.

Georg Ratzinger yra vienintelis gyvas artimas Popiežiaus giminaitis, buvęs pasaulinio garso Regensburgo katedros vaikų choro „Regensburger Domspatzen“ vadovas. Vokiečių katalikų žinių agentūra KNA pranešime apie rugpjūčio 25 dieną knygynuose pasirodysiančią knygą pažymi, jog prelatas Georg Ratzinger žada naują knygą įteikti broliui tuoj po Žolinės iškilmės, rugpjūčio 16 dieną, kai atvyks aplankyti brolį Popiežiaus vasaros rezidencijoje Kastelgandolfe. 256 puslapių knygos kaina - €19,90.

Nuotraukomis gausiai iliustruotoje knygoje pasakojama, jog abu broliai, po kardinolo Joseph išrinkimo popiežiumi 2005 metais, susitinka reguliariai, nors nedažnai, bet dažniau pasikalba telefonu. Trejais metais vyresnis Georg, savo brolį Popiežių privačiai tebevadina krikšto vardu, Juozu – Joseph. 83 metų broliui Popiežius yra įrengęs butą Vatikane, o Georg kasmet vasaroja Kastelgandolfe pas Popiežių. Beje, Prelatas Georg Ratzinger savaime priklauso Popiežiaus namų nariams ne tik kaip tikrasis brolis, bet ir kaip Apaštališkasis protonotaras. Šį garbės titulą Georgui suteikė Benedikto XVI pirmtakas, 1993 metais.

Abu broliai planavo praleisti senatvę kartu Vokietijoje prieš kelis dešimtmečius įsigytame nuosavame name. Tačiau planus visiškai suardė Josepho išrinkimas popiežiumi Benediktu. Šis įvykis pakeitė jų gyvenimus.

Per didelio viešumo vengiantis popiežiaus brolis nelauktai ir ne savo noru pateko į pasaulio dėmesio centrą. Tačiau susitaikęs su nauja situacija, jis noriai dalijasi prisiminimais apie jų vaikystę katalikiškoje Bavarijoje, patirtį Antrojo pasaulinio karo metais, mokslo metus, pašaukimo puoselėjimą bei abiejų pasirinktos kunigiškos tarnystės skirtingas charizmas. Abu broliai buvo įšventinti kunigais kartu Freisingo katedroje 1951 metais. Brolius pažinę studentai, perfrazuodami jų pavardę, Ratzinger, moksliniam darbui atsidėjusį Jozefą pravardžiuodavo knygų žiurke, vokiškai „Buecher-Ratz,, o muziką Georgą –vargonų žiurke „Orgel-Ratz“, - pasakoja naujoje knygoje jos sudarytojas, rašytojas Anton Zubert.

Pagrindinis biografinės knygos dėmesys skirtas muzikai pašvęstam Georg Ratzinger gyvenimui. Georg Ratzinger vadovavo Regensburgo katedros vaikų chorui tris dešimtmečius nuo 1964 iki 1994 metų, tuo metu surengė per tūkstantį koncertų Vokietijoje ir kitur pasaulyje. Jis į pasaulį išleido ne vieną jaunų choristų kartą, su kai kuriais ligi šiol palaiko tamprius ryšius. Choro vadovas ir dirigentas Georg Ratzinger taip pat yra žinomas kompozitorius.

Vatikane 2005 metais popiežiaus Benedikto XVI garbei surengtame Regensburgo vyrų choro koncerte, be kitų kompozitorių kurinių, Popiežiaus akivaizdoje buvo atliekami ir keli jo brolio kūriniai. Taip pat „Regensburger Domspatzen“ berniukų choras yra koncertavęs Vatikane, atlikęs kompozitoriaus ir buvusio choro dirigento Georg Ratzinger kūrinius.

Šv. Tėvui lankantis gimtojoje Bavarijoje pernai rugsėjo mėnesį Regensburgo berniukų choras giedojo Popiežiaus Regensburgo katedroje vadovautuose ekumeniniuose Mišparuose, kuriuose dalyvavo ir Popiežiaus brolis. Beje, Popiežiaus brolis prel. Georg dalyvavo visuose pagrindiniuose šios apaštališkosios kelionės į pietų Vokietiją etapuose, o kai kuriuose net lydėjo Popiežių. Pavyzdžiui, į Šv. Tėvo Benedikto XVI gimtojo miesto Marktl am Ino šv. Osvaldo bažnyčią, kurioje popiežius buvo pakrikštytas savo gimimo dieną, per 1927 metų Didžiojo šeštadienio apeigas. Viena Popiežiaus kelionės į Bavariją diena buvo skirta vien tiktai privačiam brolių bendravimui. Popiežius aplankė savo brolį prel. Georgą jo namuose, Regensburgo senamiestyje, abu kartu pietavo ir paskui buvo nuvykę į Regensburgo priemiesčio Zietsdorfo kapines, kur šeimos kape yra palaidoti jų tėvai ir 1991 metais mirusi sesuo Marija.

Popiežiaus brolis prelatas Georg Ratzinger 2004 metais buvo apdovanotas valstybiniu Austrijos apdovanojimu už ilgametę veiklą puoselėjant bažnytinę muziką ir skatinant Austrijos bei Vokietijos kultūrinį bendradarbiavimą. Ordinas prelatui Georg Ratzinger buvo įteiktas 2005 metasi Vatikano audiencijų salėje dalyvaujant Benediktui XVI, praėjus lygiai mėnesiui po jo išrinkimo apaštalo Petro įpėdiniu.
All the contents on this site are copyrighted ©.