2007-08-09 17:32:11

Олимпиада Пекин 2008: Открито писмо на 37 интелектуалци и активисти за човешки права


(09.08.2007) - Китай трябва да спази поетите пред международната общност задължения в областта на човешките права: това се казва в открито писмо на 37 китайски интелектуалци и активисти за човешките права по повод Олимпийските игри в Китай през 2008г. Сред подписалите откритото писмо, съобщава мисионерската агенция AsiaNews, са професори, адвокати, икономисти, както и Динг Дзилин - председател на групата „Майките на Тянънмън” и известните журналистки Дай Кинг и Гьо Юъ. Те пишат в писмото, че ако не бъдат зачитани човешките права, олимпийските лозунги биха могли да отстъпят от своите идеали „в един свят изпълен с дискриминация, политически и религиозни преследвания, погазването на свободата, както и с бедност, геноцид и войни”. Подписалите откритото писмо разобличават серия от насилия, извършени именно заради Олимпиадата, и затова заявават, че не чувстват „гордост” от славата изтъквана от Пекин. Те посочват и 7 изисквания, за да може Китай наистина да се подготви за Олимийските игри: пълна амнистия за всички затворени заради свободата на мисленето; свобода за печата; възмездие за понеслите щети от изземването или насилственото преместване поради строителството на олимпийски обекти; справедливо заплащане и свободни синдикати за работещите на олимийските строежи; независим Комитет за проверка на употребата на обществените фондове и преследване на корупцията, свързани с проектите за Олимпиадата.
All the contents on this site are copyrighted ©.