2007-08-06 10:06:12

Påven beklagar den rumänska Patriarken Teoctist bortgång


Påven har skrivit ett kondoleansbrev till den rumänska ortodoxa kyrkan i Bukarest, som i måndags förlorade sin patriark Teoctist, 92 år gammal. Jag har min andliga närvaro hos alla dem som sörjer sin framstående och högt aktade kyrkoöverhuvud, skriver påven. Under begravningen som ägde rum på fredagden 3 augusti i Bukarests kattedral deltog en delegation från den Heliga stolen, däribland kardinal Walter Kasper, som är ansvarig för det påvliga rådet för de kristnas enhet.
Påven nämner i brevet de två gånger som Johannes Paulus II och Teoctist besökte varandra 1999 0ch 2002. Dessa besök kommer leva kvar i våra kyrkors minnen som stunder då vi stärkt och gett ny puls till våra kyrkors brödraskap. Båda dessa män, skriver påven, har skrivit en ny historia i våra kommuniteter, och de tog sig över ett förflutet som ännu tynger oss, genom att se frammåt med tillit, till den dag då splittringen mellan Kristi följeslagare inte längre härjar. Jag ber för att den ortodoxa kyrkan ska bära mycket frukt efter arvet av en så lärd apostel, med så ädel själ, skriver påven.
Även under söndagens Angelusbön talade Benediktus XVI pånytt om patriarken Teoctist, och om hur han minns honom som en nobel man, som älskade sin kyrka och gav ett positivt bidrag till relationen mellan den katolska och den ortodoxa kyrkan. Den ortodoxa begravningscermonin slutar med orden : Må minnet av honom leva i evighet, och påven avslutade med just de orden sin bön att teoctist ska vila i frid med i Guds rike tillsammans med evangeliets tjänare.All the contents on this site are copyrighted ©.