2007-08-04 14:45:22

3 Е.И.А. Сибиу – 2007 (4 - 9 септември):
От Базел до Сибиу през Грац (3)


Третата икуменическа асемблея в Сибиу, Румъния, е плод не предишните две асемблеи. Първата икуменическа среща от този тип се състоя през месец май 1989 г. в швейцарския град Базел. Оттам идва послание за мир, вижда се и желанието на църквите в Източна Европа за справедливост и за промяна. Преди това през 1983 г. в Канада, Ванкувър, на Икуменическия съвет на Църквите всички Църкви са поканени да започнат „процес на помирение, на справедливост и на опазване на околната среда.”


Идеята за първата икуменическа асемблея
Инициативата е на Конференцията на европейските църкви като отговор на поканата от Ванкувър. Конференцията на европейските Църкви окуражава членовете си да участват в асемблеята, на която са поканени всички Църкви от държавите, подписали Заключителния акт от Хелзинки. В края на периода на Желязната завеса надеждата на Конференцията на европейските църкви е била „да се доближи деня, когато нашите младежи няма да бъдат викани, за да се учат на война” Конференцията на европейските Църкви поканва и Съвета на европейските епископски конференции да участва в тази инициатива. След внимателно премисляне европейските епископи приемат. Така организатори на асемблеята в Базил стават Конференцията на европейските църкви и Съвета на европейските епископи.


Базел 1989 г.
Темата на първата икуменическа асемблея в Базел е „Мир в справедливостта”.Тя започва на 15 май 1989 г. , веднага след Петдесетница според Западния календар и продължава до 21 май (Света Троица). Участват 700 делегати от всички европейски страни, гости, консултанти, представители на медиите и много посетители. Срещата е била замислена най-вече за участниците в нея, всеки един от които си тръгва от Базил с нов духовен багаж. Но за да се разбере до край едно такова събитие, човек трябва да участва в него.


Среща на Изтока и Запада
Първата екуменическа асемблея прави възможна първата среща между християните от цяла Европа от времето на голямото разделение между Изтока и Запада през 1054 г. Споделянето на общата християнска вяра поражда чувства на доверие и на солидарност. Според много наблюдатели най-вече Църквите от Източна Европа намират в тази среща сили за да участват в движенията за свобода и справедливост. Именно през 1989 г. унгарското правителство отваря границите си към Австрия и тогава Църквите от Източна Германия изиграват голяма роля в безкръвните промени, които водят до падането на берлинската стена. По време на подготовката за Базил хиляди пъти се чува тази молитва „ Благодарим ти, защотото народите от Изток и народите от Запад споделят общ дом в Европа. Господи, помогни ни да разберем, че мирът между Източна и Западна Европа ще помогне за разрешаването на много конфликти и извън Европа.” В този дух християните са били готови поне в някои части на Европа, за промените, които настъпват в Централна и Източна Европа няколко месеца след Първата екуменическа асемблея.


Част от конкретните резултати биват три стъпки за продължаване на този процес. Първата е да се организират всяка година дни на молитва и дискусия за справедливост, мир и опазване на околната среда. Втората е да се създаде работна екуменическа група, за насърчаване на съборния процес след Базил, а третата е да се проведе втора екуменическа асемблея след доколо пет години.

Грац 1997 г.
През февруари 1995 г. Конференцията на европейските църкви и Съвета на европейските епископи започват да подготвят Втората екуменическа асемблея, предвидена за 1997 г. на тема „Помирението: дар Божи и източник на нов живот” Асемблеята се провежда в Грац, Австрия от 23 до 29 юни 1997 г. Участват 700 официални делегата от 124 Църкви членове на Конференцията на европейските църкви и от 34 епископски конференции в Европа.


Заключителният документ
В края на асемблеята е одобрен проект за Заключително послание, който отразява духа на основните декларации по темата на срещата и дава материал за размишление както и серия от „Конкретни препоръки. Този документ лежи в основата на изработването на Екуменическата харта, която може да бъде считана за най-важната инициатива на Асемблеята в Грац. След дълъг период на разглеждане и обсъждане на предложения документ Екуменическата харта е подписана на срещата в Страсбург през 2001 г.. Оттогава тя става най-разпространения и обсъждан икуменически документ в Европа до днес.


Икуменическата харта
Точка 4-та от Икуменическата харта гласи, че „на европейско ниво е нужно да се засили сътрудничеството между Конференцията на европейските църкви и Съвета на европейските епископи и да се реализират по-нататъшни европейски екуменически асемблеи. Асемблеята в Сибиу през септември ще бъде важна стъпка в икуменическия път на Църквите в Европа през 21 век.
All the contents on this site are copyrighted ©.