2007-08-03 17:49:54

Paskelbta Popiežiaus kelionės į Austriją programa.


Rugsėjo 7 – 9 dienomis Šventasis Tėvas lankysis Austrijos sostinėje Vienoje ir už maždaug pusantro šimto kilometrų į pietvakarius nuo sostinės esančioje Mariazell šventovėje, šiemet mininčioje jos įkūrimo 850 metines.

Iš Romos į Vieną Popiežius išskris rugsėjo 7 dienos rytą. Po oficialaus sutikimo ceremonijos Vienos oro uoste, atvykęs į Vienos miesto centrą, Popiežius sustos trumpai maldos valandėlei prie Am Hof aikštėje stovinčios Marijos kolonos. Po to aplankys žydų tautos genocido aukų paminklą Vienos Judenplatz aikštėje. Po trumpo poilsio apaštališkoje nunciatūroje, pavakare Popiežius atvyks į Vienos Hofburgo rūmus ir susitiks su Austrijos Respublikos prezidentu. Ten pat taip pat vyks Benedikto XVI susitikimas su kitais Austrijos vyriausybės atstovais ir su diplomatiniu korpusu, akredituotu tiek Austrijos Respublikoje, tiek ir Vienoje veikiančiose tarptautinėse organizacijose. Pastarojo susitikimo metu Popiežius pasakys kalbą.

Antrosios vizito dienos, šeštadienio, rytą Popiežius išskris į Mariazell. Atvykimas į šventovę numatytas apie 10 valandą. 10.30 aikštėje prie Mariazell bazilikos prasidės Mišios, kurias Benediktas XVI aukos Mariazell šventovės 850 metų sukakties proga. Po Mišių Popiežius pietaus kartu su Austrijos vyskupais. Po pietų Mariazell bazilikos viduje kalbės Mišparus drauge su kunigais, vienuoliais, diakonais ir seminaristais. Šeštadienio vakarą Popiežius grįš į Vieną.

Rugsėjo 9-osios, sekmadienio, trečios vizito dienos rytą Benediktas XVI aukos Mišias Vienos Šv. Stepono katedroje. Po Mišių bus kalbama sekmadienio vidudienio malda. Po pietų Šv. Tėvas aplankys netoli Vienos nuo dvyliktojo amžiaus veikiančią Heiligenkreuz - Šventojo Kryžiaus cistersų abatiją. Po to Vienos koncertų salėje vyks susitikimas su įvairiose socialinės ir karitatyvinės veiklos srityse dirbančiais katalikais savanoriais. Septintą valandą vakaro oro uoste prasidės oficiali atsisveikinimo ceremonija. 21.30 valandą Popiežius turėtų būti jau parskridęs į Romą.

* * *

Kalbėdami apie būsimą Popiežiaus apaštališkąją kelionę į Austriją, dar trumpam meskime žvilgsnį į Bažnyčios, kurią Šventasis Tėvas lankys, statistiką.

Austrijoje šiuo metu gyvena 8,2 milijono žmonių, kurių beveik 6 milijonai, tai yra apie 73 procentus, priklauso katalikų Bažnyčiai. Austrijoje veikia 12 vyskupijų, kurios turi daugiau kaip 3 tūkstančius parapijų. Vyskupų Austrijoje šiuo metu yra 26; kunigų (diecezinių ir vienuolių) – 4.300; nuolatinių diakonų – 530; vienuolių nekunigų – 440; seserų vienuolių – 5 tūkstančiai; seminaristų – tik 315. Austrijos Bažnyčia turi gerai išvystytą katalikišką švietimo ir labdaros sistemą. Bažnyčia išlaiko 14 universitetų ir kito rango aukštųjų mokyklų; 172 vidurines mokyklas ir 738 pradžios mokyklas. Katalikiškus universitetus ir kitas aukštąsias mokyklas lanko 66.300 studentų; vidurinėse mokyklose mokosi 43.500 mokinių, o pradinėse – 57.500. Austrijos katalikų Bažnyčia išlaiko 21 ligoninę, 47 ambulatorijas, 85 senelių arba specialios slaugos namus; 89 šeimos konsultacijų centrus ir daugiau kaip penkis šimtus kitų socialinės ir karitatyvinės paskirties institucijų. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.