2007-08-02 16:52:00

Hiszpania: ewolucja turystyki


Stwierdzamy ewolucję społecznego zjawiska turystyki: od turystyki słońca, plaży i byków do turystyki kulturowej i religijnej, napisali uczestnicy XXVII Krajowych Dni Dziedzictwa Kulturowego Kościoła, jakie odbyły się w San Cristóbal de la La Laguna na Teneryfie.

Wzrost tendencji na rzecz turystyki kulturowej i religijnej jest odpowiedzią na potrzebę znalezienia bardziej znaczących doświadczeń, które przemieniłyby turystę wewnętrznie, czytamy w tekście. Turystyka jest drogą komunikacji międzyosobowej i ofiaruje możliwości i wyzwania Dziedzictwu Kulturowemu Kościoła. Musimy przezwyciężyć wizję, jaka istnieje na temat sztuki religijnej w pewnych środowiskach, owoc kultury laickiej, która dąży do pozbawienia jej jakiekolwiek odniesienia do chrześcijaństwa, banalizuje jej treści oraz ogranicza wyjaśnienia do czysto historycznych i estetycznych.

Jest rzeczą konieczną zachowanie wartości religijnych, które leżą u podstaw dzieł sztuki. Dzieła te są wyrazem i nośnikiem wiary, w której znalazły inspirację. Są to chrześcijańskie korzenie kultury zachodniej; chrześcijańskiej korzenie Europy, napisali uczestnicy spotkania w San Cristóbal de la Laguna.

W tym kontekście należy zwrócić większą uwagę na formację w dziedzinie „turystyki religijnej”, aby przekazać pełną treść dzieła sztuki. Wśród konkretnych propozycji znajduje się m. in. zorganizowanie kursów na temat chrześcijańskiej ikonografii dla przewodników i studentów turystyki z wykorzystaniem miejscowych zasobów Kulturowego Dziedzictwa Kościoła.

M. Raczkiewicz CSsR, HiszpaniaAll the contents on this site are copyrighted ©.