2007-08-02 11:39:34

Светият Престол насърчава усилията на международната общност за постигане на устойчивото развитие, съгласно Декларацията на ООН за глобалните цели на Хилядолетието


(02.08.2007) - „Светият Престол приема със задоволство декларацията на ООН за обновени усилия на международната общност за постигане целите на Millennium Dvolopment Goals и утвърждаването на по-голям дух на международна солидарност”. Това се казва в комюнике на Папския Съвет за Справедливост и Мир по повод Декларацията на Хилядолетието, подписана през 2000г., за премахване на бедността до 2015г. „Осмата поставена цел (създаване на глобално партньорство за развитие) призовава към усилия на глобално ниво за устойчивото развитие на всички народи”. През 2000г. петнадесет годишния срок бе смятан за достатъчен за премахване на бедността по света, за гарантиране първоначално образование, намаляване детската смъртност, създаване по-добри условия за майчинството, борбата с болестите и епидемиите, като СПИН и маларията, опазването на околната среда и засилване на солидарността и международното сътрудничество. „В действителност – продължава комюникето – правителствата поеха ангажимента да постигнат посочените цели още преди 2000г., като например Световната среща за развитието провела се през 1995г. в Копенхаген. В тази перспектива усилията на международната общност са значителни, както и за подобрението в областта на образованието, здравеопазването и за премахването на бедността по света. Същевременно, остава спешна необходимостта за едно по-ефикасно участие”. „Призивът за обновени усилия за постигане целите на Хилядолетието – подчертава декларацията на Папския Съвет за Справедливост и Мир – не може да не бъде смятана като повод да се повторят намеренията на подписалите декларациите, които не са последвани от конкретни действия и политики. Точно обратното, според пожеланието изразено от Бенедикт ХVІ , отправено най-вече към развитите страни, които са призвани да поставят в центъра на своите политики премахването на крайната бедност в много страни и постигане глобалните цели на Хилядолетието . Като завява Бенедикт ХVІ, „желателно е да се работи за постигането на тези цели” (Генерална аудиенция, 6 юни 2007). Времето за обикновени обещанияи изглежда минало. В Брюксел (2001), Монреал (2002) и Йоханесбург (2002) правителствата обновиха ангажимента да предназначат квотата от 0.7% на вътрешния продукт на Official Devolopment Assistance (ODA). Ако такова обещание бе спазено, сумата от 192 млрд. долара щеше да бъде ежегодно на разположение за постигане целите на Хилядолетието (двойно повече от актуалните 78,6 млрд. долара). Усилията за навлизане в нова фаза на международно съжителстване, базирано на обновено политическо желание и на мобилизацията на човешки и материални ресурси за реализацията на истинска солидарност за развитието на всички народи, би трябвало да бъдат споделени от всички. Светият Престол насърчава и споделя тези усилия” , завършва ватиканската декларация.
All the contents on this site are copyrighted ©.