2007-08-01 15:56:29

Audiencja ogólna: nauczanie Bazylego Wielkiego, stulecie skautingu i zwycięstwo Iraku w Pucharze Azji


Sami będąc ludźmi nie powinniśmy ludźmi gardzić. W cudzych nieszczęściach możemy się zasłużyć użyczając Bogu miłosierdzia, bo i nam miłosierdzia potrzeba. Podczas audiencji ogólnej Papież zachącił do pełnienia dzieł miłosierdzia. Podejmując cykl katechez o wielkich postaciach pierwotnego Kościoła Benedykt XVI przypomniał główne tematy nauczania Bazylego Wielkiego. Należą do nich: Tajemnica Boga, Duch Święty, Eucharystia, dzieła miłosierdzia, wskazania dla młodych.

Św. Bazyli przypomina, że Bóg jest przyczyną sprawczą wszelkiego istnienia, Ojcem Jezusa Chrystusa, który uniżył samego siebie i poprzez mękę krzyżową odkupił świat - stwierdził Papież. Człowiek, stworzony na obraz Boży powinien pamiętać o swej wielkiej godności i cenie, za jaką został odkupiony. Duch Święty, to Duch Prawdy, który ustawicznie uświęca Kościół, napełnia go swoimi darami i ożywia wiarę ochrzczonych. Zewnętrznym wyrazem tej wiary są dzieła miłości i miłosierdzia. Powinno się je praktykować stale, a zwłaszcza w nieszczęściach, jakie spotykają bliźnich. Aby zachować w sobie żywą miłość do Boga i bliźnich konieczne jest posilanie się Eucharystią. Jest ona niezmiernym darem Boga, dlatego trzeba przyjmować ją często, a o ile to możliwe nawet codzienne. Przemawiając do młodych św. Bazyli zachęcał ich do zgłębiania klasycznej literatury greckiej i łacińskiej, wszak można w niej znaleźć przykłady cnót, prowadzących do rozwoju wiary i ducha. Można powiedzieć, że nauczanie św. Bazylego, mające swój fundament w Ewangelii jest orędziem zbawienia i radości. Jest ono wyzwaniem także dla nas, współczesnych chrześcijan, do gorliwego wypełniania przykazania miłości Boga i bliźniego, do zgłębiania Słowa Bożego i praktykowania rad ewangelicznych w codziennym życiu - przypomniał Ojciec Święty.

Na pierwszą po wakacyjnej przerwie audiencję Benedykt XVI przybył helikopterem z Castelgandolfo. W Auli Pawła VI zebrało się 6 tys. pielgrzymów. Papież nawiązał do przypadającej dziś setnej rocznicy skautingu. Rano skauci całego świata odnowili przysięgę spełniania swych obowiązków wobec Boga i służenia ludziom. „Z serca życzę, aby wychowawczy ruch skautingu, który wypłynął z głębokiej intuicji lorda Roberta Baden Powella, nadal przynosił obfite owoce formacji ludzkiej, duchowej i obywatelskiej we wszystkich krajach świata” – stwierdził Papież.


Posłuchaj słów Benedykta XVi do pielgrzymów polskich: RealAudioMP3

"Witam uczestników pielgrzymki rowerowej z Rzeszowa do Rzymu. Podczas drogi mogliście poznawać piękno świata stworzonego przez Boga, uczyć się współpracy i wzajemnej troski. Niech wasz trud owocuje zbliżeniem do Boga i hartem ducha. Pozdrawiam także Siostry Elżbietanki i Zespół „Pruszkowiacy”. Wszystkim obecnym tu Polakom serdecznie błogosławię".

Wśród 800 pielgrzymów polskich byli bp Zygmunt Zimowski z Radomia oraz prez. Ryszard Kaczorowski z Londynu. Słuchaj wypowiedzi uczestników audiencji: RealAudioMP3

 Na zakończenie audiencji Benedykt XVI nawiązał do dobrej wiadomości z Iraku. Zwycięstwo reprezentacji tego kraju w piłkarskim Pucharze Azji wywołało tam eksplozję radości. „Chodzi o historyczny sukces Iraku, który po raz pierwszy został mistrzem Azji – powiedział Papież. Byłem pozytywnie zaskoczony entuzjazmem, który zaraził wszystkich mieszkańców tak, że wylegli na ulice by świętować to wydarzenie. I tak jak tyle razy płakałem wraz z Irakijczykami, tak teraz z nimi się cieszę. To doświadczenie wspólnej radości ukazuje, że naród ten pragnie normalnego i spokojnego życia. Pragnę, by wydarzenie to mogło się przyczynić do zaprowadzenia z udziałem wszystkich w Iraku prawdziwego pokoju w wolności i wzajemnym poszanowaniu” - stwierdził Ojciec Święty.


jp/RV

All the contents on this site are copyrighted ©.