2007-07-28 16:45:40

Ukraina: zmiana dla uspokojenia sytuacji


Benedykt XVI zaliczył do grona kanoników papieskiej bazyliki Matki Bożej Większej ukraińskiego biskupa Iryneja Biłyka. Tym samym przestał on być ordynariuszem greckokatolickiej diecezji w Buczaczu koło Tarnopola. Bp Biłyk ma 57 lat. Należąc do podziemnej Cerkwi greckokatolickiej w okresie, gdy była ona przez władze sowieckie zakazana i prześladowana, wstąpił do bazylianów i został wyświęcony potajemnie w roku 1978 na kapłana, a w 1989 – na biskupa. W 2 lata później – gdy greckokatolickie struktury kościelne mogły już działać na Ukrainie legalnie – Jan Paweł II przyznał mu nominację biskupią. W roku 2000 bp Biłyk został pierwszym eparchą utworzonej wówczas diecezji w Buczaczu. Niestety, wkrótce wytworzył się tam długotrwały i ostry konflikt między ordynariuszem, a częścią duchowieństwa i wiernych. Synod biskupów greckokatolickich już przed czterema laty wystosował w związku z tym prośbę do Watykanu o mianowanie administratora apostolskiego.

Obecnie administratorem apostolskim sede vacante eparchii w Buczaczu został z nominacji Benedykta XVI o. Dmytro Hryhorak – dotychczasowy proboszcz i przełożony bazyliańskiego klasztoru w Łucku na Wołyniu. Znany był tam z pracy z młodzieżą i z działalności ekumenicznej na terenie zamieszkiwanym przez chrześcijan należących m.in. do kilku Cerkwi prawosławnych różnej jurysdykcji oraz do Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego i greckokatolickiego.

ak/ RVAll the contents on this site are copyrighted ©.