2007-07-17 16:15:49

Nowa inicjatywa ewangelizacyjna w Australii


Specjalne biuro, które zajmować się będzie rozwojem i koordynacją ożywienia dzieła ewangelizacji powołał w ubiegłym tygodniu episkopat Australii. Zadaniem biura będzie także zwiększenie liczby uczestników Eucharystii i pozyskanie tych, którzy odeszli od wiary. Wysiłek Kościoła australijskiego związany jest z dość niepokojącą sytuacją w parafiach, na którą wskazują statystyki. Z ponad 5 mln katolików w niedzielnej Mszy uczestniczy tylko ok. 900 tys.

Katolicy stanowią wciąż największą grupę wyznaniową na kontynencie, który zamieszkuje niecałe 20 mln ludzi. Ok. 5 mln 100 tys., czyli prawie 26 proc. społeczeństwa to katolicy. Niestety, tylko ok. 900 tys. uczęszcza co niedzielę do kościoła, co stanowi niecałe 18 proc. wierzących.

Biskupi australijscy zajmują się tym wyzwaniem od dłuższego czasu. Niedawno opublikowali raport na temat przyczyn odejścia od cotygodniowej Eucharystii (http://www.ppo.catholic.org.au/pdf/DCReport.pdf). Raport ten obejmuje swym badaniem okres od połowy lat 90. Jego wyniki wskazują, że wiodącym powodem nieuczestniczenia w niedzielnej Mszy jest przekonanie, że bycie katolikiem nie oznacza cotygodniowej Eucharystii. Drugą najczęściej podawaną przyczyną jest niezgodność własnych przekonań z nauczaniem Kościoła, a trzecią brak czasu w weekendy dla rodziny. Wiele z tych motywacji wydaje się możliwych do odwrócenia na drodze choćby rzetelnej informacji. Kampania taka trwa już w internecie, a ostatnio także w prasie. Przez 3 tygodnie były drukowane ogłoszenia wyjaśniające zasady wiary katolickiej, co przyniosło owoc w postaci ok. 700 zgłoszeń od osób pragnących dowiedzieć się czegoś więcej.

Do innych, wewnętrznych wyzwań Kościoła w Australii należy niedostatek liczby kapłanów i osób zakonnych, a także geograficzne oddalenie od innych centrów katolickich. Siłą Kościoła jest natomiast dzieło edukacji – wg danych z 2006 r. szkoły katolickie kształcą 20 proc. młodzieży australijskiej, czyli 677 tys. osób, w ponad 1700 szkołach, zatrudniają 75 tys. pracowników.

Kard. George Pell, arcybiskup Sydney, wyraził przekonanie, że Światowy Dzień Młodych w 2008 r. w Sydney przyniesie znaczne ożywienie wiary wśród australijskich katolików, szczególnie młodzieży, spowoduje wzrost powołań, a przede wszystkim przyspieszy działania ewangelizacyjne. Ponadto każda parafia zostanie zobowiązana do stworzenia swego planu ewangelizacji w przeciągu najbliższych 2 lat. Parafie są zachęcane do wyjścia poza swoje środowisko m.in. przez tablice ogłoszeń ewangelizacyjnych w publicznych miejscach na ich terenie.


M. Gutkowski SJ, AustraliaAll the contents on this site are copyrighted ©.