2007-07-16 12:02:10

Papieski sekretarz koadiutorem we Lwowie


Benedykt XVI mianował arcybiskupem koadiutorem archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego ks. Mieczysława Mokrzyckiego, swego osobistego sekretarza. Równocześnie Papież mianował biskupem koadiutorem diecezji charkowsko-zaporoskiej obrządku łacińskiego bp. Mariana Buczka, który dotychczas był we Lwowie biskupem pomocniczym.

Arcybiskup nominat Mieczysław Mokrzycki urodził się 29 marca 1961 w Majdanie Łukawieckim. Studia filozoficzne odbył w seminarium przemyskim (1981-83), a teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1983-87), gdzie uzyskał magisterium pisząc pracę „Islam a chrześcijaństwo”. Święcenia kapłańskie przyjął w 1987 r. z rąk kard. Mariana Jaworskiego w Lubaczowie, po czym dwa lata pracował jako wikariusz w Bełżcu. Doktoryzował się z teologii na Papieskim Uniwersytecie Angelicum w Rzymie, na podstawie rozprawy „Formacja kapłańska w Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego w sytuacji dzisiejszej, w świetle współczesnych dokumentów posoborowych”. W 1996 r., po kilkumiesięcznej pracy w Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, został przez Jana Paweł II powołany na jego osobistego sekretarza. Funkcję tę pełni również obecnie.

Święcenia biskupie ks. Mokrzyckiego odbędą się w Rzymie 29 września. Konsekratorem będzie sam Benedykt XVI.

jp/ RVAll the contents on this site are copyrighted ©.