2007-07-14 15:56:22

Watykan-Izrael: szansa na porozumienie ekonomiczne


Porozumienie ekonomiczne między Stolicą Apostolską z Izraelem jest możliwe do osiągnięcia, choć wymaga jeszcze negocjacji – powiedział Radiu Watykańskiemu o. David Jaeger (OFM) z franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej. Skomentował on spotkanie watykańsko-izraelskiej komisji roboczej, które odbyło się w 11 lipca w Jerozolimie.

„Celem negocjacji z punktu widzenia Kościoła katolickiego jest otrzymanie potwierdzenia praw posiadanych już przez Kościół na terytorium izraelskim w chwili utworzenia współczesnego państwa Izrael w 1948 r. Prawa te, będące przedmiotem wypracowywanego obecnie porozumienia, dotyczą zabezpieczenia własności Kościoła katolickiego, począwszy oczywiście od Miejsc Świętych. Porozumienie dotyczy też jednak ulg podatkowych zapewnionych Kościołowi w chwili utworzenia tego państwa na mocy wcześniejszych traktatów czy postanowień. Kiedy nawiązywano stosunki dyplomatyczne między Stolicą Apostolską a Izraelem – zawarte w roku 1994 – uzgodniono podpisanie najpierw porozumienia zasadniczego z roku 1993. Następnie miano przystąpić do zawarcia serii porozumień szczegółowych”.

Po okresie trudności w negocjacjach spotkania komisji dwustronnej odbywają się obecnie regularnie. Czy można mówić o ich nowej, konstruktywnej atmosferze?

„Na ile nam wiadomo, negocjacje same w sobie nie są bardzo problematyczne ze względów wewnętrznych. Moim zdaniem zawarcie porozumienia jest na pewno możliwe. Problemy, jakie zaistniały, dotyczyły jedynie możliwości spotkania się. Przez długie okresy trudno było nawet ustalić terminy spotkań. Kiedy udało się te terminy w mniejszych czy większych odstępach wyznaczyć, negocjacje zawsze toczyły się raczej dobrze. Chodzi w nich o sprawy bardzo złożone. Decyzje można podjąć dopiero po wielu godzinach wytrwałych negocjacji”.

Obie strony spotkają się znowu 3 września. Czy podpisanie negocjowanego obecnie porozumienia ekonomicznego otworzy nowe możliwości?

„Kiedy porozumienie zostanie osiągnięte, stała dwustronna komisja robocza będzie mogła kontynuować rozmowy o dalszych punktach programu jej prac. Tzw. porozumienie ekonomiczne, jak również porozumienie o osobowości prawnej instytucji kościelnych stanowią tylko konieczne dopełnienie porozumienia zasadniczego. Porozumienie zasadnicze przewiduje dalsze negocjacje do przeprowadzenia zaraz po osiągnięciu tzw. porozumienia ekonomicznego”.

O. David Jaeger jest on izraelskim Żydem, który przyjął chrześcijaństwo w dorosłym wieku. Będąc rzecznikiem franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej, uczestniczy ze strony kościelnej w rozmowach między Izraelem a Stolicą Apostolską. Wykłada też prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Antonianum w Rzymie.

ak/ RVAll the contents on this site are copyrighted ©.