2007-07-11 16:09:22

Portugalia odchodzi od konkordatu


Kościół w Portugalii zarzucił socjalistycznemu rządowi odejście od dialogu w takich dziedzinach życia publicznego, jak edukacja czy środki przekazu. Zdaniem episkopatu narusza to normy zawarte w konkordacie. W szczególności skrytykowano nowe, sztywniejsze ustawodawstwo w dziedzinie zatrudnienia w redakcjach. Biskupi przypomnieli, że spora część prasy regionalnej w Portugalii, w tym także gazet katolickich, opiera się na pracy wolontariuszy, co nowa ustawa znacznie komplikuje. Ponadto skrytykowano redukcję państwowych subsydiów dla Uniwersytetu Katolickiego oraz zmniejszenie finansów na lekcje etyki i religii w szkołach publicznych.

Portugalski episkopat wyraża obawę, że socjalistyczne władze prowadzą ukrytą politykę wypychania sfery religijnej na margines społeczeństwa. Świadczy o tym wyraźny zamiar podporządkowania relacji z Kościołem katolickim ogólnej ustawie o wolności religijnej, gdy tymczasem w tej dziedzinie obowiązuje odnowiony konkordat ratyfikowany przez Portugalię w 2004 r. Do tej pory nie uregulowano też kwestii obecności kapelanów w szpitalach i więzieniach. Wszystkie te problemy zostaną poruszone podczas spotkania przedstawicieli episkopatu z premierem José Socratesem.


tc/ EFEAll the contents on this site are copyrighted ©.