2007-07-10 15:46:23

Europejskie Spotkanie Parafialne


„Parafie uprzywilejowanym miejscem uzasadnienia nadziei, która w nas jest”. Pod takim hasłem odbywa się w portugalskim Porto (8-12 lipca) 24. Europejskie Spotkanie Parafialne. Bierze w nim udział 240 duchownych i świeckich przedstawicieli 13 krajów Starego Kontynentu, w tym Polski. Uczestnicy zastanawiają się nad gwałtownymi przemianami społecznymi i kulturowymi, które wpływają na kształt i sposób funkcjonowania parafii naszych czasów. Zdaniem organizatora spotkania ks. Pierre’a Princeta, główne pytanie brzmi: jak żyć po chrześcijańsku pośród zmieniającej się rzeczywistości, która dotyka również parafie?

Jednym z podstawowych wyzwań dla Kościoła w zlaicyzowanych krajach jest konieczność grupowania małych parafii w większe struktury duszpasterskie. Oznacza to przekazanie części odpowiedzialności w ręce osób świeckich, gdy chodzi o animowanie życia parafialnego, a z drugiej strony wymaga od proboszczów pokory i zdolności do współpracy. Kolejne wyzwanie to rzeczywistość różnorodnych grup, ruchów i wspólnot istniejących w obrębie parafii. Jest to zjawisko, które kwitnie bardzo często równolegle z więdnięciem tradycyjnych form religijności. W wypowiedzi dla agencji Zenit ks. Princet podkreślił wartość wymiany doświadczeń między różnymi regionami kontynentu. Pozwala ona uświadomić wierzącym ich odpowiedzialność gdy chodzi o dawanie na co dzień chrześcijańskiego świadectwa poprzez troskę o „mały Kościół” skupiony wokół parafii.

Zainicjowane w 1959 r. we Francji europejskie spotkania parafialne gromadziły początkowo wyłącznie duszpasterzy. Później rozszerzono ich formułę i obecnie stanowią luźne stowarzyszenie reprezentowane m.in. przy Radzie Europy.

tc/ZENITAll the contents on this site are copyrighted ©.