2007-07-03 16:27:44

Watykan: bilans finansowy za rok 2006


W Watykanie opublikowano komunikat z posiedzenia Rady Kardynałów do Spraw Organizacyjnych i Ekonomicznych Stolicy Świętej z 2 lipca. Spotkaniu przewodniczył kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone. Omówiono na nim bilans finansowy Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego za rok 2006 oraz wpływy pieniężne pozyskane w ubiegłym roku od poszczególnych episkopatów i ze zbiórki na tak zwany „obol świętego Piotra”.

Z zaprezentowanego przez kard. Sergio Sebastianiego zestawienia wynika, że bilans Stolicy Apostolskiej zamknął się nadwyżką 2.405.315 euro, przy wpływach 227.815.031 euro i wydatkach 225.409.716 euro. Większość ubiegłorocznych wydatków poszła na utrzymanie i działalność centralnych instytucji Stolicy Świętej oraz jej przedstawicielstw dyplomatycznych za granicą. W sumie Kuria Rzymska zatrudnia 2704 osoby, w tym 1600 świeckich.

Drugie zestawianie finansowe przedstawione przez kard. Sebastianiego kierującego Prefekturą Spraw Ekonomicznych Stolicy Świętej dotyczyło bilansu Państwa Watykańskiego. Zamknął się on nadwyżką 21.849.155 euro. Dzięki temu możliwe było wsparcie finansowe projektów renowacji zabytków będących w posiadaniu Stolicy Apostolskiej. W sumie Państwo Watykańskie zatrudnia 1693 pracowników.

W roku 2006 watykański fundusz emerytalny wypłacił emerytury na kwotę ponad 15 mln euro. Kardynałowie uczestniczący w posiedzeniu Rady do Spraw Organizacyjnych i Ekonomicznych Stolicy Świętej podjęli również temat watykańskich mediów. Z uwagi na ich znaczenie informacyjne i duszpasterskie stwierdzono, że Radio Watykańskie, ośrodek telewizyjny, l’Osservatore Romano, biura prasowe i internetowe, aby sprostać wymogom czasu, wymagają znacznych nakładów finansowych i stałego rozwoju technicznego.

Gdy chodzi o „obol świętego Piotra”, czyli fundusz przeznaczony na papieską działalność charytatywną, to pochodzi on z kilku źródeł. W pierwszym rzędzie składa się nań zbiórka pieniężna dokonywana corocznie przez Kościoły lokalne, zwłaszcza przy okazji uroczystości świętych Apostołów Piotra i Pawła. „Obol świętego Piotra” uzupełniają sumy przekazywane przez instytuty życia konsekrowanego, różne fundacje oraz indywidualnych ofiarodawców. W roku 2006 fundusz ten osiągnął sumę blisko 102 mln dolarów USA.

Jeśli chodzi o wpływy pozyskane z Kościołów lokalnych na mocy przepisów prawa kanonicznego, to w roku 2006 poszczególne diecezje przekazały na działalność Stolicy Apostolskiej 24.081.560 euro. Komunikat zaznacza, że pieniądze te nie pochodzą z podatku kościelnego istniejącego na przykład w Niemczech czy Włoszech.


jp, ak/ RVAll the contents on this site are copyrighted ©.