2007-07-03 16:36:02

Czechy: sesja episkopatu


W sanktuarium świętych Cyryla i Metodego w Velehradzie na Morawach rozpoczęła 3 lipca obrady sesja plenarna Konferencji Episkopatu Czech. Najważniejszymi punktami prac jest zatwierdzenie dokumentów dotyczących życia Kościoła.

Pierwszy z nich jest skierowany do rządów państw, gdzie łamane są podstawowe prawa człowieka a chrześcijanie często prześladowani. Oświadczenie to dotyczy głównie państw na wschodzie. Trzeba pamiętać, że Republika Czeska, choć jest niewielkim krajem, prowadzi jednak bardzo ożywioną wymianę handlową ze Wschodem i dlatego to oświadczenie nie jest bez znaczenia.

Drugi dokument dotyczy formacji kapłańskiej w diecezjach czeskich i morawskich w obliczu starzejącego się duchowieństwa i braku powołań.

Trzecim jest wypracowywany od kilku lat dokument synodalny. Sam synod plenarny miał miejsce w Velehradzie w 2005 r. Jego zadaniem było podsumowanie sytuacji społeczno-religijnej w Czechach i wyznaczenie kierunków działania Kościoła na najbliższych kilka lat. Oczekuje się, że dokument doda odwagi wierzącym w Czechach, którzy niestety ciągle są obywatelami drugiej kategorii.


P. Krysztofiak OP







All the contents on this site are copyrighted ©.